مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی از جابجایی 115 هزار مسافر با ناوگان حمل و نقل عمومی استان طی ایام نوروز تاکنون خبر داد.  
اشتراک در مسافر نوروزی