دکتر هروی در شورای اداری شهرستان خبرداد:
به دنبال راه اندازی مرکز آموزش عالی جهاد دانشگاهی درشهرستان هستیم وامیدوارم براساس صحبتهایی که با رئیس دانشگاه جهاد دانشگاهی کشور داشته ایم بتوانیم در روز جهاد دانشگاهی شاهد افتتاح مرکزدرشهرستان باشیم.
نماینده مردم قاینات وزیرکوه درمجلس شورای اسلامی:
نسیم قاین:وحدت وهمدلی مهمترین رمز 22بهمن وبیست ودو بهمن ماه هاوهمه توقیفات جمهوری اسلامی ایران بود.وحدتی که درپشت سر مقام عظمای ولایت صورت می گیردوافتخاراتی که یکی پس از دیگری رقم می خورد.
اشتراک در قطب علمی