دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5973  |  
تاریخ انتشار : 22 بهم 1392 - 18:32
نسیم قاین:وحدت وهمدلی مهمترین رمز 22بهمن وبیست ودو بهمن ماه هاوهمه توقیفات جمهوری اسلامی ایران بود.وحدتی که درپشت سر مقام عظمای ولایت صورت می گیردوافتخاراتی که یکی پس از دیگری رقم می خورد.

به گزارش نسیم قائن ، حضور مردم شهر قاین درراهپیمایی 22بهمن بی نظیراست جای بسی افتخاراست که مردم جشن سالگرد انقلاب خودرا به این زیبایی وبه این زیبندگی به مرصه ظهور نشاندند.

 

هروی نماینده مردم قاین وزیرکوه درجمع باشکوه مردم قاین درراهپیمایی 22بهمن امروز گفت:شاید به دلیل اوضاع وشرایط بین المللی وشرایطی که در بحث ملی وجود دارد مباحث گسترده وبسیار باشد دروهله اول بحث22بهمن وشکوه بین المللی این مراسم است که درسالگردسال  حماسه سیاسی واقتصادی ایران اجرا می شود .دشمنان جمهوری اسلامی ایران به تصور اینکه درسال1392تحریم هارابرجمهوری اسلامی ایران وارد خواهند کرد وکشوررابه انزوای سیاسی واقتصادی ونهایتا به درماندگی خواهند کشاند نقشه های عجیب وغریبی کشیده بودند.
 

 

* سال92درکارنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از درخشان ترین ایام این انقلاب درج شد.

درمعاملات جهانی انچه که برای جمهوری اسلامی ایران ثبت شده بود این بود که پس از نیمه سال92ایران ازهمه مقولات سیاسی،نظامی واقتصادی خودش دست خواهد شست وعملا براریکه سلطه استکبارجهانی سر تعظیم خواهد گذاشت . اماجالب این بود که درآغازسال92رهبربزرگوارانقلاب دربیانات  توفنده خود اشاره کردند ما نه تنها درمقابل قدرتهای استکباری سرخم نخواهیم کرد بلکه درمقابل حکومت های مثل رژیم صهیونیستی به گونه ای عمل خواهیم کرد که اگرنیاز باشد شهرتل اویو وحیفا راباخاک یکسان می کنیم اینجا شاید درعرصه های معادلات سیاسی این تصوربه وجود امد که نه، سال92سال حرکت ویک جوشش سیاسی است . سال92درکارنامه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از درخشان ترین ایام این انقلاب درج شد.مانه تنهادر عرصه داخلی که درعرصه بین الملل هم به فضل الهی توانستیم خاکریزهای دشمن را یکی پس ازدیگری ازسرراه برداریم .آغاز سال بی تصور بردشمنان جمهوری اسلامی ایران اصلا وجود نداشت که درپایان این سال ما توانایی های خارق العاده جمهوری اسلامی ایران را درعرصه بین المللی بتوانیم به نمایش جهانی بگذاریم.

 

مبحث اصلی که دنیای غرب واستکبارجهانی درمقابل جمهوری اسلامی ایران تصویر کرده بودمبحث ایران هراسی بودونکته جالب این بود که درهفته های گذشته ما بیشترین حضور هیئت های پارلمانی اروپایی وغربی را به ایران داشتیم وآنها هم تمایل اتباط با ایران از صمیم دل بودند.
 

 

حضوربیش از150تن از سرمایه گذاران فرانسوی درایران وهمچنین آلمانیها درایران نشان دهنده فتح سیاسی ایران درعرصه بین المللی است.ان چیزی که استکبار برای خودش ترسیم می کرد که ما با بحث ایران هراسی، ایران را به انزوای بین المللی خواهیم کشید متاسفانه برای آنها بدگونه رقم خورد.شاید یکی از مهمترین دلایلی که موجب شد ما بتوانیم درمقابل نظام استکباری غرب با یک شیوه واحد عمل بکنیم پرچم دارواحدی بود که درنظام جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

 

گاهی مواقع دررسانه ها شنیده می شود که عزت مردم ایران دربحث مذاکرات به زیرپاکشیده شده است .چه کسی می خواهد عزت جمهوری اسلامی ایران را زیرپا بگذارد هنگامی که ولایت فقیه درکشور جمهوری اسلامی ایران وجود دارد.رهبری فرزانه که با درایت کامل امور رارصد می کنند ،هدایت های لازم را ارائه می فرمایند .

 

 

ماشین دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ماشینی نیست که هر لحظه هرکس بخواهد روشنش کندودرمسیری که خود می خواهد حرکت بکند خوشبختانه آنگاه که امام راحل می فرمودند پشتوانه جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه است بعضی این را یک شعار می گرفتند امروز این واقعیت برما روشن شده است .دولت ها ومجلس ها تغییرمی کنند اما ان چیزی که می تواند پرچم وحدت را دراین مملکت به اهتزاز داشته باشد وسیاستهای جمهوری اسلامی ایران درمقابل فریبها ومکردنیای غرب نگه دارد بحث ولایت ورهبری درجمهوری اسلامی ایران است

 

22بهمن درسال57نه تنها درسال57سلطه نظام استکبار راشکست بلکه هرساله می شکند تمام رسانه های خارجی خودشان را مهیا می کنندتا این را دربوق وکرنا بکنند که درجمهوری اسلامی ایران مردم مایوسند، مردم سرخورده اندولذا مصداق عین قضیه عدم حضورمردم درروز22بهمن خواهدبوداماجالب این است که هرسال باشکوهتراز سال گذشته است وآن هیبت وآن صدای واحدوآن اطاعت  از رهبری وولایت را به مرصه ظهور رساندند.35سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران می گذرد وهرسال مردم باهمان  اعتماد اولیه پای کار می آیند .این کاری است که درعرصه سیاسی جهان نامفهوم است .
*یکی از ثمرات شیرین22بهمن تدوین قانون اساسی است
 

 

مادرقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت وبه عینه می بینیم که قانون اساسی موقعی که می خواهد مواضع مردم،عزت مردم وصلابت جمهوری اسلامی ایران رابه مردم نشان دهد به  روشنی وشفافیت اعلام می کند
 

 

مملکت جمهوری اسلامی ایران به صلابت22بهمن برخودار ازاستوانه های محکمی شد که یکی از آنها قانون اساسی بود یکی از ثمرات شیرین22بهمن تدوین قانون اساسی است که یکی از زیباترین ومحکم ترین قوانین اساسی جهان به شمار می رود دربحث نظام سلطه سیاسی جهان دررسانه های غربی این قضیه را به صورت فراگیر اشاره کرده اند که جمهوری اسلامی ایران  به  دنبال این است که بمب هسته ای را به دست بیاورد وسانترفیوژهای خودش را تکمیل بکند وبعد از اینکه چرخه هسته ای خودش را تکمیل کرد برکشورهای منطقه سلطه یابد وآرام آرام ورود درکشور های دیگر را به شکل نظامی انجام دهد.جمهوری اسلامی ایران براساس مضامین دینی وفضائل اخلاقی ،چون اعتقاد دارداساسا یک کشورنظامی نیست مابراساس مکتب حیات بخش اسلام پیرو  پیامبری هستیم که نخستین کلامی که بر زبان رسول اکرم جاری شد اقرابسم ربک الذی خلق بود مکتبی که با خواندن،مکتبی که با آموزش ودانش وپژوهش همراه است این مکتب، نظامی را برقرارکرده است به نام جمهوری اسلامی ایران که  نمی گذارد براساس چارچوبه نظامی قراربگیردلذا 22بهمن آغاز گر یک حرکت پرجلال علمی وفناوری  درطلیعه جهان بود ولذا مابیش ازاینکه بعدازسال57یک کشورنظامی باشیم یک کشور فن آور می شویم افتخار جمهوری اسلامی ایران است که توانسته مرزهای علمی را یکی پس از دیگری فتح بکند.شاید مادریک دهه گذشته رتبه علمی درسطح جهانی 54بودامروز جای افتخاردارد که بگوییم رنبه چهاردهم  علمی جهان را مافتح کرده ایم ودرسالهای اینده به رتبه تک رقمی فناوری جهان خواهیم رسید.
 

 

* پدیده جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک واقعیت درعرصه بین المللی جلوه نگری می کند

 

دشمن بعد از پیروزی انقلاب جنگ 8ساله دفاع مقدس را طراحی کرد که این جنگ هم با رشادتهای ایرانیان جواب ندادوبلافاصله  دشمن بحث تهدید ها وتحریم ها را آغاز کرد اما این تحریم ها ایران رادرسال های گذشته توانست به نقاط ممتاز فن اوری وعلمی جهان برساند .کاری که بچه های این مملکت درنطنزوفردو انجام دادند خارق العاده بوددراوج ناباوری و این پاسخ به تحریم غرب بود .غربی که احساس می کرد بعد ازانقلاب اسلامی ایران، ایران رامنزوی می کند و درهم می شکند امروز باید یک پدیده ای به نام جمهوری اسلامی ایران روبرو شد که این پدیده  تمام امید ها وآرمانهای آنها را برباد داده است پدیده جمهوری اسلامی ایران امروز به عنوان یک واقعیت درعرصه بین المللی جلوه نگری می کندامروز هیچ کس درپهنای جهان واقعیت وقدرت وصلابت جمهوری اسلامی ایران رانمی تواند انکارکندامروز حضور هیئت های مختلف کشورهای غربی نشان ازاین است که دنیای غرب در حرکت ناشایست خودش ودربرخوردناصحیح باجمهوری اسلامی ایران پی برده اند.

 

شکوه 22بهمن هرسال گران سنگ تر از سال قبل،شکوهمندترازسال قبل وعظیم ترازسال قبل جلوه نگری میکند.

 

22بهمن مهمترین حرکتی که ایجاد کرد درهم شکستن ساختار استبداد ونظام سلطه وسلطنت بود.

 

نظامی که امروز دربحث بیداری اسلامی درجمهوری اسلامی ایران بعد ازنجوای22بهمن آغازشد،سرتاسر جهان اسلام را فراگرفت،سرزمین های شرق رادربرگرفت ولذا رژیم های استبدادی به طبع جمهوری اسلامی ایران یکی بعد ازدیگری نظام های سلطنتی خودرا کنار گذاشتند واین از نتایج وثمرات عینی جمهوری اسلامی ایران بود .چه کسی می تواند انکارکند که پس از22بهمن بارقه امیدی دربین امت ها وملت ها به طبع این نظام به وجود آمدوریشه استبدادرادرآن کشورها درهم شکست این واقعیتی است که جهان پذیرفته است.

 

وحدت وهمدلی مهمترین رمز 22بهمن وبیست ودو بهمن ماه هاوهمه توقیفات جمهوری اسلامی ایران بود.وحدتی که درپشت سر مقام عظمای ولایت صورت می گیردوافتخاراتی که یکی پس از دیگری رقم می خورد.
 

 

* منطقه قاینات باید قطب علمی گذشته خودرا بازیابد.

دکتر هروی خطاب به مردم قاینات گفت:22بهمن ها باید طلیعه توسعه وپیشرفت همراه داشته باشدونه اینکه فقط شعارباشد لذا می طلبدکه اگر ولایت مداریم وپیرو رهبر فرزانه هستیم،رهبری که درهمه سخنرانی هایشان بحث علم را مطرح می کنند وشهرستان قاینات هم شهرستان ولایت مداری است باید  دراین عرصه حرکت شکوهمندی انجام دهد .منطقه قاینات باید قطب علمی گذشته خودرا بازیابد.

 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.