دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 21195  |  
تاریخ انتشار : 24 خرد 1396 - 10:28
کلید اقتصادی دولت یازدهم،برای کلنگ های زده شده دردولت تدبیروامیدو پروژه های نیمه تمام وبرزمین مانده از دولت گذشته درشهرستان قاین نچرخید.

به گزارش نسیم قائن ، دولت یازدهم از ابتدای شروع به فعالیت، وعده اتمام پروژه های نیمه تمامی  را مطرح کردکه ارثیه دولت های گذشته بود وعلی رغم قول هایی که داده شد متاسفانه پیشرفت چندانی در پروژه های نیمه تمام شهرستان قاین شاهد نیستیم.

طی 4سال گذشته بارها مسئولین از پروژه های برزمین مانده از دولت قبل گلایه مند بودند وبه طوری که در هر جلسه ای که  در شهرستان قاینات برگزار شد این موضوع به کرار بیان شد که پروژه های نیمه تمام شهرستان میراث دولت قبل است و دولت یازدهم قصد تکمیل پروژه های برزمین مانده دولت قبلی رادر این بحران بی پولی دارد.

اما انگار سهمیه قاینات ازتکمیل پروژه های قبل دراین دولت ،نه تنها نتیجه مطلوبی نداشت که حتی کلنگ هایی که در دولت یازدهم هم  به زمین زده شد نیز هنوز پایان مشخصی نداردومیرود که به سرنوشت دیگر پروژه های شهرستان دچار شود.

در طی 4سال گذشته پروژه هایی همچون کلنگ مجموعه فرهنگی هنری ارشاد قاین ،مجموعه ورزشی کارگری قاین، آهک هیدراته قاین، تقاطع  غیرهمسطح میدان طلای سرخ ، مجتمع انبارهای امداد هلال احمر، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد قاین وبسیاری از پروژه هایی که در بخش ها وشهرهای تابعه قاینات  به زمین زده شد وهنوز سرنوشت هیچ کدام از این پروژه هامشخص نیست که کی وچه زمانی به پایان خواهد رسیدوبرخی ازاین پروژه ها اندک پیشرفتی داشته است وبرخی فقط کلنگ زنی شده وانگار به فراموشی سپرده شده است.

 

هرچند برخی از پروژه هایی که از سالیان گذشته ودر دوره های نهم ودهم ریاست جمهوری کلنگ زنی شده بود با رایزنی های فراوان مسئولین استانی وشهرستانی به پایان رسید ورسما افتتاح شد اما هنوز مردم شهرستان قاینات طعم این بهره برداری را نچشیده اند وبه عنوان نمونه می توان به استخر شنای امید قاینات واورژانس بیمارستان قاین اشاره داشت که پروژه استخر امید علی رغم دوبار افتتاح رسمی با حضور مسئولین استانی بازهم با مشکلات ساخت وساز مواجه  است وهنوز کسی نتوانسته است دراین استخر شنا کند.

اورژانس 115قاین نیز که بابوق وکرنای فراوان با حضور وزیر بهداشت ودرمان در اواخر سال95افتتاح شد هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است واگرسری به اورژانس بیمارستان بزنید با برق های خاموش ودرب های بسته مواجه هستید وشاید دلیلش را برای شما عدم تکمیل تجهیزات بخش اورژانس ودیالیز اعلام کنندکه هنوز تجهیزات کامل نشده است

( در حال حاضر با همه کمبودهایی که وجود دارد بخش اورژانس بیمارستان تاحدودی فعالیت خودرا آغاز کرده است)

 

پایگاه خبری نسیم قائن نیز در گزارشات جداگانه ای به برخی از پروژه های عمرانی وفرهنگی شهرستان قاینات که برخی از دولت گذشته وبر خی در دولت یازدهم در حال اجراست اشاراتی خواهد داشت ودر گزارش پیش رو مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران که دراردیبهشت94کلنگ زنی شد وبا تمام قول ها وحرف وحدیث هایی که در هنگام کلنگ زنی از سوی مسئولین وقت شهرستان زده شد وگفته شد که ما نمی خواهیم کلنگی به زمین بزنیم که مثل دولت قبل پایانی نداشته باشد اما شاهد هستیم که این پروژه ها با پیشرفت حدود40درصدی اینک تعطیل شده است وکاری انجام نمی شود.

پروژه کتابخانه مرکزی قاین نیز از دیگر پروژه های فرهنگی وعمرانی شهر است که در سال 88کلنگ زنی شد وقرار بود طی 3سال به بهره برداری برسد که متاسفانه اقدام عملی وخاصی علی رغم نیاز شهرستان به این پروژه صورت نگرفت.

با همه تعریف ها وتمجیدهایی که با روی کارآمدن دولت یازدهم از مسئولین شنیده شد وقول هایی که برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور داده شد مردم هم امید داشتند که بسیاری از پروژه های نیمه تمام شهرستان در این دولت تکمیل خواهد شد ولی کلید اقتصادی این دولت برای پروژه های شهرستان نچرخید وطی این 4سال به جز اعتباراتی که بر کاغذ برای پروژه ها تخصیص داده شد واندک اعتباراتی که تزریق شد اقدام خاصی صورت نگرفت.

 

اگر چه منکر زحماتی هم که  درطی این 4سال کشیده شده است نیستیم وبرخی از پروژه های آبرسانی به روستاها،افزایش اعتبارات دهیاری ها وبرخی ساخت وسازهای عمرانی در روستاها،اقداماتی که برای باند دوم قاین بیرجند انجام شده است وهر چند این امر نیاز توجه بیشتر مسئولین است تا جاده مرگ همچنان قربانی نگیرد، اما مردم شهرستان  توقع داشتندکه عملا کارهای عمرانی وفرهنگی واشتغال زایی بیشتری با توجه به تدابیر وامیدهایی که داشتند در شهرستان انجام شود.

مجموعه ورزشی کارگران که نام برده شد بنا به آنچه که در زمان کلنگ زنی آن دراردیبهشت94ذکر شد قراربود هرچه سریعتر کار ساخت آن آغاز شود که عملا کار با یکسال تاخیر در خرداد 95آغاز شد وبنا به گفته مسئول وقت اداره تعاون،کار وروفاه اجتماعی قاین مرحله اول که اتمام اسکلت بود با هزینه ای بالغ بر100میلیون انجام وتحویل پیمانکار داده شد وقراربود در صورت تامین اعتبار تا شهریور96به بهره برداری برسد که اینک به دلیل عدم تامین اعتبار کار تعطیل شده است.

هرچند عرب نژاد سرپرست اداره تعاون،کاروورفاه اجتماعی قاین میگوید درسال94برای این پروژه150میلیون تومان ودر سال 95نیز100میلیون تومان اعتبار ملی تخصیص یافته است وبنا به گفته امینی معاون برنامه ریزی وعمرانی فرمانداری قاین حدود150میلیون نیز از محل اعتبارات شهرستانی وشهرک های صنعتی وکمک هایی که دستگاههای اجرایی شهرستان داشته اند هزینه شده است ودرسال 96نیز 200میلیون تومان برای این پروژه پیش بینی شده است اما پیش بینی واعتباری که فقط برروی کاغذ نوشته شود دردی را از پروژه های شهرستان دوا نخواهد کرد .

این مجتمع فرهنکی ورزشی کارگری شهرستان قاین بنا به آنچه که معاون وزیر تعاون،کارورفاه اجتماعی در زمان کلنگ زنی بیان داشت 3میلیاردتومان برای تکمیل فازهای مختلف این پروژه اعتبار نیاز است اما تاکنون حتی یک فاز آن که شامل سالن ورزشی است هنوز به مرحله دیوار چینی وسقف نرسیده است وقطعا با این وضعیتی که دولت در تخصیص اعتبارات طی دوسال گذشته داشته است وبا اعتبارات قطره چکانی سالهای سال باید قشر کارگر در انتظارتکمیل این مجموعه ورزشی که به عنوان یکی از بزرگترین پروژه های شرق کشور نام برده اند باشند تا شاید قطره ای از اعتبارات دولت محترم به این پروژه اختصاص یابد.

 

کتابخانه مرکزی قاین یکی از پروژه هایی است که میرود تا به سرنوشت هتل قاین دچار شود وشاید این پروژه ها هم می خواهد همانند هتل به فراموشی سپرده شود.

اگرچه معاون برنامه ریزی وعمرانی فرماندار میگوید این پروژه یکی از پروژه هایی است که به جد پیگیر جذب اعتبار برای آن هستیم وتاکنون نامه های زیادی به بنیاد برکت ودفتر آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی واستاندار خراسان جنوبی نوشته شده است وتا کنون 3میلیاردو155میلیون تومان برای آن اعتبار مصوب شده است .

وی بیشترین اعتبار مصوب برای این پروژه را در دولت تدبیر وامید می داند ومی گوید در سال94برای این پروژه 1میلیاردو320میلیون تومان ودر سال 95نیز500میلیون تومان اعتبار مصوب شدوتاکنون 869میلیون تومان اعتبار برای این پروژه تخصیص یافته است و200میلیون تومان هم از محل خودیاری برای این پروژه هزینه شده است وبراساس اسناد موجود60درصد اعتبارات برای این پروژه در این 2سال گذاشته شده است وتاکنون نیز این پروژه40درصد پیشرفت فیزیکی داشته است اما جای این سوال است آیا اعتبار به کاغذ نوشته شده می تواند برای تکمیل یک پروژه کافی باشد ؟؟؟؟؟

مددی رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان قاین نیز در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن با اشاره به این که این پروژه با توجه به افزایش جمعیت شهرستان وهمچنین افزایش تعداد مراکز آموزش عالی شهرستان وافزایش قابل توجه دانشجویان یکی از نیاز های ضروری شهرستان است گفت: اگر چه برای تکمیل این پروژه از ابتدا تلاش های زیادی شده است وبه خصوص در2سال اخیر نیز اعتبارات خوبی برای این پروژه نیمه تمام مصوب شد اما عدم تخصیص اعتبارات به خصوص ماده 180که دراین دوسال صفربوده است باعث شده است که اقدام خاصی برای تکمیل آن صورت نگیرد .

وی افزود: برای تکمیل این پروژه 2میلیارد تومان نیاز است وبا این اعتباراتی که اختصاص می یابد اگر به همین شکل جلو رود سازه اش آسیب می بیند وهرساله این اندک اعتبار نیز باید برای نگهداری هزینه شود

مددی با درخواست از مسئولین شهرستان وهمچنین خیرین خواست تا برای تکمیل این پروژه که یکی از نیاز های فرهنگی شهرستان است اقدام کنند.

وی گفت: دراین مدت از سوی مسئولین پیگیری های زیادی صورت گرفته است وپروژه به اداره کل نوسازی مدارس واگذار شد تا روند ساخت آن سریع تر انجام شود ونامه هایی به استانداروبنیاد برکت ودفتر آیت الله رئیسی تولیت آستان قدس رضوی توسط فرمانداری  شهرستان نوشته شده است.وامید است که نگاه مسئولین مربوطه به این پروژه یک نگاه مثبت وامیدوار کننده باشد.

رئیس کتابخانه های عمومی قاین درادامه گفت: فضای موجود کتابخانه های قاین با جمعیت فعلی شهرستان وبه خصوص حضور دانشجویان مناسب نیست واکثرا از فضای نامطلوب کتابخانه ای درشهرستان گلایه مند هستند واین خود یک معضل در راستای ترویج فرهنگ کتابخانه ای است وقطعا فضای کتابخانه باید یک فضای جذاب وشاد باشد تا مردم برای دیدن کتابخانه ها تمایل بیشتری داشته باشند .

 

این تنها گوشه ای ازحکایت پروژه های نیمه تمام قاینات است و قصه پرغصه پروژه های نیمه تمام همچنان ادامه دارد.

 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.