دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 15493  |  
تاریخ انتشار : 24 دى 1394 - 17:54
عباسی با بیان این مطلب که ساخت وسازاطراف مسجد جامع براساس حریم درجه بندی شده خللی بر ثبت جهانی مسجد جامع ندارد گفت:صحن حوزه علمیه قدیمه درجلوی مسجد جامع تا حدودی سیمای این اثرتاریخی را مخدوش کرده است که امیدواریم باهمکاری مسئولین بتوانیم صحن حیاط حوزه رابه صحن ورودی مسجد جامع وصل کنیم.

به گزارش نسیم قائن ، ميراث فرهنگي هر كشور يكي از اساسي ترين اركان تحكيم هويت ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است. پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزشهاي حاصل از حيات طولاني جامعه و تسريع ارزشهاي نهفته در ميراث فرهنگي به حيات امروزين جامعه مي شود و بالقوه قادر به تعيين مرزهاي فرهنگي جوامع بشري بوده و حداقل يكي از عوامل اصلي بازشناسي ملتها وكشورها از يكديگر است. شرايط طبيعي، وسعت زمين، موقعيت ژئوپلتيك و مهارتهايي كه طي قرون متمادي صورت گرفته است سبب پيدايش تمدنهاي متعددي در نواحي مختلف ايران شده است. هنر و فرهنگ ايران در هنر و فرهنگ جهان معاصر خود تاثيري شايسته داشته است كه امروز مي تواند از جمله زمينه هاي مساعد همكاري هاي بين المللي باشد.

درادامه بحث وگفتگوبا مدیران شهرستان در بخش طح سوال از شما پاسخ از مسئولین این هفته شاهرخ عباسی مدیراداره میراث فرهنگی،گردشگری وصنایع دستی شهرستان میزبان سایت نسیم قاین بود وبه سوالات همشهریان عزیزپاسخ داد.

عباسی درپاسخ به این سوال که با توجه به آثار تاریخی وفرهنگی ماندگار در قاینات ،برای حفظ واحیای این آثار چه اقداماتی صورت گرفته است؛گفت:شهرستان قاینات از قابلیتها وظرفیتهای میراث فرهنگی منحصربه فردی برخورداراست وبرای حفظ واحیای این آثار دراولین گام دربرنامه های میراث فرهنگی بایداثراتی که ازقابلیتهای  میراث برخورداراست ثبت میراث شودوثبت60اثرتاریخی وارزشمند درمیراث کشوراولین قدم در جهت حفظ واحیای آثار تاریخی قاین بوده است.

وی افزود: بعد از ثبت ،این آثاردارای شناسنامه می شود وبه ترتیب اولویت در ردیف بودجه قرار می گیرد وهرساله برای احیا ومرمت این آثار هزینه می شود.

عباسی در پاسخ به این سوال که شهرستان قاین نسبت به سایر شهرستانها در چه جایگاهی در خصوص آثار تاریخی ومیراث فرهنگی قراردارد گفت: جایگاه میراث فرهنگی را به صورت نمودار ارائه نمی دهند که جایگاه را مشخص کنند اما از لحاظ کمی وکیفی قابل برررسی است که از لحاظ تعدادآثارتاریخی،آثارثبت شده شهرستان کمتر است ولی با توجه به سایرآثار ثبت شده رتبه وجایگاه ما دراستان عالی است.

 

رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قاین درخصوص ثبت جهانی آثار تاریخی قاین گفت:درشهرستان 3شاخصه مهم برای آثار جهانی خودمان می توانیم داشته باشیم.مسجد جامع قاین که یکی از بزرگترین وزیباترین مفاخر استان خراسان جنوبی است که در سال1316به عنوان اولین اثر خراسان جنوبی وجزء ده اثربرتر خراسان بزرگ است ، ثبت آثارملی شده است وهمانند نگینی در شهرستان وکشور می درخشد.

 قلعه کوه قاین به عنوان یکی از بزرگترین قلعه های کشور است که از لحاظ وسعت7برابر قلعه الموت است و13هزار مترمربع وسعت دارد وداشتن18آب انبار نشان از عظمت این قلعه است

قنات شاهیک از فن آوری تخصصی نسبت به آن زمان برخورداراست ویکی دیگر از آثاری است که قابلیت ثبت جهانی راداردوبرنامه هایی برای ثبت این آثار نیز دردستور کار داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ساخت وسازهای اطراف مسجد جامع خللی به ثبت جهانی مسجد جامع ایجاد نخواهد کردگفت:هراثرفاخر دارای یک عرصه است که در عرصه این بنا به هیچ عنوان ساخت وسازی نباید صورت بگیرد ودر مرحله دوم حریم اثراست که درجه بندی شده است ودرحریم درجه2ارتفاع بنارا تا4/5مترتاییدکرده اند ومشکلی ایجاد نمی کند ودراطراف مسجد جامع همان طور که مستحضرید حوزه علمیه در حال ساخت وساز است وبه نظر من اگرچه این ساخت وسازها مراحل قانونی خودرا طی می کندودر ثبت جهانی مشکلی ایجاد نخواهد کرد اما اگر ساخته نشود بهتر است.

 

عباسی درادامه اظهارداشت:با توجه به اینکه مدرسه جعفریه قدیم درحریم اصلی مسجد جامع قرارگرفته است وتا حدودی صحن مدرسه جعفریه سیمای مسجد جامع را مخدوش کرده است پیشنهاد می دهیم  اگر مسئولین حوزه بتوانند با شهرداری ومیراث نشستی داشته باشیم که صحن حیاط را به صحن ورودی مسجد جامع وصل کنیم قطعا مسجد جامع ما شکیل تر وزیباتر خواهدشدودر صورت موافقت حوزه هزینه تخریب وسنگ فرش این قسمت را میراث پرداخت می کند.

رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری قاین در خصوص موزه های شهرستان وساعات بازدید از موزه ها گفت:درشهرستان قاین3موزه داریم موزه مردم شناسی ومشاهیر در منزل قدیمی  سلطانی دریک بنای تاریخی قراردارد اما راجع به غرفه ها درحال حاضر موافق نیستم که نیاز است یک ساماندهی درغرفه ها انجام شود که درطی2ماه اخیر با کمک پژوهشگر شهرستان جناب آقای رجبی ومسئولین استانی حدود4غرفه به آن اضافه خواهد شد وانشاء الله تا 22بهمن موزه مردم شناسی ساماندهی خواهد شد وتا پایان سال امکان استفاده از ساماندهی جدید فراهم خواهد شد.

 

همچنین موزه آب قاین نیز باداشتن آثار فاخر یکی از موزه های بسیار خوب استان است که این موزه هم ساماندهی خواهد شد.

وی ساعات بازدیدموزه قاین را ازساعت9تا13و16تا19/30اعلام نمودکه با توجه به فصول سال هم ساعات تغییرخواهد کرد وروز دوشنبه هم ساعات تعطیلی موزه ها خواهد بود.

عباسی تصریح کرد؛باتوجه به اینکه شهرستان قاین از قابلیتها وظرفیتهای تاریخی زیادی برخورداراست وحاصل این قابلیتهاوجودآثار منقول وقابل حمل به موزه ها هست نیاز داریم که موزه های بیشتری داشته باشیم.

وی گفت:شهرستان قاین به عنوان خاستگاه زعفران جهان است ودرصدد هستیم که موزه زعفران را درشهرستان راه اندازی کنیم وبه همین منظور طرح توجیهی موزه زعفران تهیه وموردتایید استان وکشورقرارگرفته است وبه زودی موزه زعفران در منزل قدیمی موسوی با غرفه های کاشت وداشت وبرداشت راه اندازی خواهد شد وهمچنین باغچه این منزل قدیمی زعفران کشت خواهد شد.

پنجمین موزه که دردستورکار ما قراردارد موزه عکس است با توجه به اینکه اولین عکاسخانه در خراسان جنوبی درقاین بوده است منزل قدیمی صمدی که عکاسخانه بوده است با همکاری وراث به صورت مشارکتی در اختیار میراث قرار گرفته است و40میلیون تاکنون هزینه شده و70میلیون تومان دیگر هم مورد نیاز است که با تخصیص این اعتبار موزه عکس هم در شهرستان راه اندازی می شود.

ششمین موزه ای که در شهرستان راه اندازی خواهد شد موزه آموزش وپرورش خواهد بود که مکان در اختیار میراث قرارگرفته است که با همکاری آموزش وپرورش این موزه نیز راه اندازی خواهد شد .

وی افزود: موزه ها پل ارتباطی بین گذشته وحال خواهند بود می تواند به فرهنگ شهر قاین کمک کند.

عباسی درپاسخ به سوالی در خصوص منزل قدیمی قارنی نیزگفت: با توجه به اینکه از ششدانگ این منزل 3دانگ متعلق به اوقاف است واوقاف با میراث همکاری دارد  و3دانگ هم متعلق به وراث است این خانه همچنان بلاتکلیف است اما در سال گذشته نیز 40میلیون تومان در این خانه قدیمی هزینه شده است وباتوجه به این موضوع فعلا برنامه ای نداریم واگر وضعیت ملکی مشخص شود می توان دراین مکان هزینه کرد به عنوان یک مرکز فرهنگی از این مکان استفاده کرد.

عباسی در خصوص آسیب هایی که به آثار فرهنگی وتاریخی شهرستان از جمله مسجد جامع ویا بوذجمهر وسایر آثارتاریخی وارد می شود نیز اظهارداشت:درزمینه فرهنگ سازی استفاده از محوطه های تاریخی ما نوپاهستیم وحتی در چندسال پیش مقبره بوذجمهر مورد توجه هم قرار نمی گرفت وبه مرور زمان وقتی یک اثر مرمت می شود وزیبا سازی می شود مردم هم فرهنگ این را حفظ می کنند وامیدواریم که در آینده شاهد این گونه تخریب ها نباشیم

درمسجدجامع نیز یک سری تابلوهای سیار برای نصب تعزیه ها وتبلیغات خاص تهیه کرده اند وبرای نصب ازاین تابلوها استفاده می شود وخوشبختانه در سالهای اخیر مردم هم دراین خصوص بیشتر مراعات می کنند که جای تقدیر وتشکردارد.

نظرات کاربران

سلام علیکم در اسلام زینت کردن مسجد ملاک نیست از مسجدی ساده بدون زینت های امروزی هم می توان به خدا رسید . آقایون محترم اگر همین حوزه علمیه نباشد مسجد هم از بین می رود و آبادانی نخواهد داشت .

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.