نمایش 91 - 94 از 94
مسئولان پاسخ میدهند:
پایگاه نسیم قاین در راستای اهداف اطلاع رسانی خود و به عنوان مرجعی برای پیگیری مشکلات مردم و جامعه، بخش جدیدی به نام «طرح سوال از شما/پاسخ مسئولین از ما » راه اندازی کرده است.
تاریخ مطلب: 02/09/1394 - 07:53
بخش دوم/پاسخ شهردار ورئیس شورا به سوالات شما
شهرداری در همکاری با سرمایه گذاران پای کار است وما فرش قرمز را برای سرمایه گذاران پهن می کنیم اما متاسفانه استقبال خوبی نمی شود.
تاریخ مطلب: 28/08/1394 - 10:45
بخش اول/پاسخ شهردار ورئیس شورا به سوالات شما
دربحث فضای سبز وتنظیف شهر ما کسری داریم واین را هم قبول داریم چراکه به دلیل پایین آمدن درآمد های شهرداری وبرعکس افزایش حجم کاروکاهش نیرو دراین موارد با مشکلاتی مواجه شده ایم که انشاء الله برای رفع این مشکل تدابیری اندیشیده شده است.
تاریخ مطلب: 28/08/1394 - 07:20
مسولان پاسخ میدهند:
پایگاه نسیم قاین در راستای اهداف اطلاع رسانی خود و به عنوان مرجعی برای پیگیری مشکلات مردم و جامعه، بخش جدیدی به نام «طرح سوال از شما/پاسخ مسئولین از ما » راه اندازی کرده است.
تاریخ مطلب: 20/08/1394 - 14:09

صفحه‌ها