سیاسی

فتنه گران داخلی زمینه ساز تجاوز بیگانگان/حادثه عاشورا هیچ گاه کمرنگ نخواهد شد

به گزارش نسیم قائن ، برات زاده فرمانده سپاه ناحیه قاین در یاوداره شهدای روستاهای آچونی،نیمروز وحاتم آباد که پیش از ظهرامروز در روستای حاتم آباد برگزار شد اظهارداشت:حادثه عاشوراحادثه بی نظیری بود که تاریخ ساز وانسان ساز شد ودردفاع مقدس نیز این پیروزی خون بر شمشیر دوباره تکرارشد.
وی با اشاره به قیام عاشورا وریخته شدن خون امام حسین(ع)ویارانش دراین واقعه گفت:شهدای کربلا حیات ابدی دارند وحادثه عاشورا هیچ گاه کمرنگ نخواهد شد وهرساله شاهد برگزاری جلسات سید الشهداء به صورت باشکوهتری درجهان هستیم.
فرمانده سپاه ناحیه قاین بااشاره به جاودانه شدن فلسفه قیام عاشورا گفت: انگیزه الهی در خلق حادثه عاشورا یکی از رموز جاودانگی شدن این حادثه بزرگ بود ودر حالی که دین پیامبر به انحراف کشیده شده بود وبدعتهایی هم ایجاد کرده بودند امام حسین(ع)احساس تکلیف کردند وبه میدان آمدند واین را ما در دوران دفاع مقدس هم دیدیم که عده ای احساس کردند که دین نیاز به یاوردارد وبرای دفاع از مرز وبوم به میدان آمدند وجان خودرا تسلیم کردند .
وی افزود: رمزجاودانگی ما در دفاع مقدس این بود که کار رابرای رضای خدا انجام دادیم.
فرمانده سپاه ناحیه قاین گفت:یکی دیگر از رموز جاودانگی شدن حادثه عاشورا حضرت زینب (س)بود .حضرت زینب شیرزن تاریخ شدونقش حضرت زینب در جاودانگی حادثه عاشورا درکربلا غیر قابل انکار است وباید این مدنظر باشد که حادثه عاشورا عبرت های زیادی دارد ویکایک قدم های حضرت زینب(س) برای ما درس است .
وی افزود:یکی از درس های حادثه عاشورا برای حفظ دین ،فداکاری بود وشهدای ما هم در دوران دفاع مقدس این درس را از امام حسین (ع)آموختند که درراه قرآن ودین باید از همه چیز گذشت واین درسی است که سید الشهدا به ما آموخته است.
از دیگر درسهایی که دراین حادثه آموخته ایم این است که میدان نبرد زن ومرد وپیر وجوان نمی شناسد وهمه باید در برابر دشمن بایستیم واین را در دوران دفاع مقدس نیز ثابت کردیم ودراین دوران یک تنه درمقابل عالم ایستادیم وجبهه کفر را شکست دادیم.
فرمانده سپاه ناحیه قاین با اشاره به وجوه مشترک حادثه عاشورا ودفاع مقدس گفت: هردوحرکت برای دفاع از ارزش های دین واسلام بود.
برات زاده افزود:درشرایط سخت وبا ایمان به خدای متعال وبا توکل وتوسل وراز ونیاز موفق شدیم واین درسها را نباید فراموش کنیم که عصری نخواهد آمد که دشمنی نباشد .
یک روز جنگ وتحریم ومحاصره اقتصادی ویک روز هم جنگ فرهنگی وامروز هم دشمن به نوعی دیگر وجود دارد ونباید احساس کنیم که دشمنی نخواهد بود.
وی بیان داشت: شرایط سخت رابا ایمان به خدا وبا توکل وبا راز ونیاز پشت سر گذاشتیم و۸سال ایستادگی ومقاومت کردیم وامروز هم درمقابل دسیسه هایی که گذاشته اند ایستادگی ومقاومت خواهیم کرد.
فرمانده سپاه ناحیه قاین در ادامه اظهارداشت:دراین شرایط آموختیم که این فتنه گران داخلی همیشه زمینه ساز تجاوز بیگانگان بودنددر حادثه عاشورا هم همین کوفیان بودند که به ظاهر به امام حسین(ع) ارادات داشتند وامام به دست همین همین فتنه گران داخلی به شهادت رسیدند ودردوران دفاع مقدس هم از درون به آمریکائیها چراغ سبز نشان دادند ودر سال ۷۸و۸۸هم چراغ سبز راازدرون نشان دادند وامروز هم هستند وهمیشه زمینه تجاوز را همین فتنه گران ومنافقین فراهم کرده اند.
برات زاده درادامه افزود:افرادی که روزی سکان دار اجرایی کشور را برعهده داشتند چراغ سبز نشان داده و بحث هسته ای را لو دادند وقطعااگر فتنه ای ایجاد شده است ریشه داخلی دارد
وی گفت:درس دیگری که ازاین دوران آموختیم این است که بزرگترین تهدیدهار ابه فرصت تبدیل کردیم ودفاع مقدس فرصتی برای خودسازی ما شد
برات زاده گفت:بین دفاع مقدس وعاشورا یک پیوند ناگسستنی است واین را مردم این دوران اثبات کردندکه اگر در عاشورا نبودند که جان خودرا درراه ارزشها تقدیم کنند اما بعد از ۱۴۰۰سال در دوران دفاع مقدس یاریگر امام زمان خود شدند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا