سیاسی

توقف احداث زیر ساخت های فرهنگ وهنراستان در ایستگاه کمبود اعتبار

به گزارش نسیم قائن ، بعد ازتشکیل استان خراسان جنوبی براساس نیاز های موجود در هریک از شهرستان ها با هدف ایجاد زیر ساخت ها ،پروژه هایی شروع شد که هرچندپیشرفت فیزیکی۶تا۹۰درصد دارند ولی درسال های اخیر به دلیل تخصیص نیافتن ویا کمبود اعتبار،عملیات اجرایی آنها متوقف است ویا با کندی انجام می شود.اتمام این پروژه ها برای هنرمندان استان ازطبس ،بشرویه وفردوس گرفته تادرمیان وخوسف و… به آرزویی دیرینه تبدیل شده است.
مجتمع فرهنگی سرایان
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی سرایان بااعلام این که احداث مجتمع فرهنگی وهنری این شهرستان ازسال ۸۶ شروع شده است و پیشرفت فیزیکی ۶۴درصدی دارد،می گوید:همه قسمت های مجتمع به جز سالن آمفی تئاترساخته شده است ولی دغدغه اصلی ما نبود سالن مناسب واستاندارد در این شهر است تاهنرمندان سرایان به ویژه هنرمندان هنرهای نمایشی برای تمرین و به روی سن بردن نمایش های خودازآن استفاده کنند.
اجرا درسرایان فیلم برداری درفردوس
«رمضانی» اعتبار هزینه شده دراین مورد را۶۵۰میلیون تومان بیان می کند و از نیاز یک میلیارد تومانی برای تکمیل این مجتمع سخن می گوید تا هنرمندان این شهرستان مجبورنباشند ازنمازخانه اداره یا سالن های غیر استاندارد دیگر اداره های سرایان استفاده کنند.هر چند فونداسیون سالن آمفی تئاتر ریخته شده ولی امسال اعتبار اندکی برای آن درنظر گرفته شده است.
با این وجود نماینده مجلس شورای اسلامی وفرماندار سرایان قول تخصیص اعتبار از ماده ۱۸۰برای این منظور را داده اند.سال گذشته اعتبار شهرستان سرایان از ماده ۱۸۰ حدود ۳میلیارد تومان بود و برای حوزه فرهنگ اعتباری تخصیص نیافت.
به گفته وی انجمن های هنری دراین مجتمع مستقروکلاس های آموزشی دربخش اداری وآموزشی برگزار می شوند ولی به دلیل نبود سالن آمفی تئاتراستاندارد،گروه نمایش سرایان برای شرکت در نهمین جشنواره تئاتر استان مجبور شدند از نمایش خود درسالن محراب فردوس فیلم برداری وآن را به دبیرخانه جشنواره تئاتر استان برای شرکت دراین جشنواره ارسال کنندکه این امر برای رفتن گروه ۳۰نفری این نمایش به فردوس همراه با مشکلاتی بود.
قول های عملی نشده
احداث مجتمع فرهنگی وهنری فردوس از مصوبات سفر اول دولت سابق به استان است که با وجود قول های فراوان در این زمینه هنوز به بهره برداری نرسیده است و براساس آخرین وعده ها قرار بود تاهفته دولت تجهیز وافتتاح شود که این امر هم اجرایی نشد. یکی از هنرمندان فردوس با تاکید براین که ظرفیت فرهنگی وهنری بسیاری در این شهرستان وجود دارد ولی به دلیل نبود زیرساخت ها وفضای لازم،تعدادی از هنرمندان فردوس به دیگر نقاط کشور مانند تهران رفته اند،می گوید:سال ها ازشروع احداث مجتمع فرهنگی –هنری فردوس می گذردولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.
این در حالی است که ضرورت آن بیش از گذشته برای گسترش فعالیت های فرهنگی وهنری در این شهرستان ونرفتن هنرمندان فردوس به جاهای دیگراحساس می شود. سید «فاضل وزیری» با اظهارخوشحالی از معرفی رئیس جدید فرهنگ وارشاد اسلامی فردوس شهرستان خاطرنشان می کند:با بهره برداری از مجتمع فرهنگی ـ هنری فردوس همچون گذشته با توجه به قابلیت های موجود شاهد رونق فعالیت های هنرمندان فردوسی دررشته های مختلف فرهنگی وهنری خواهیم بود.
کمترین امکانات فرهنگی
بشرویه هرچند یکی از شهرستان های با سابقه و فرهنگی استان است ولی دارای کمترین امکانات فرهنگی است واز سال ۸۷نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان درمکانی مستقر شده است که به هیچ وجه شایسته فرهنگ و هنرمندان آن نیست.
باپی گیری انجام شده درسال های گذشته زمینی از سوی شهرداری به مساحت ۴هزار مترمربع برای احداث مجتمع فرهنگی –هنری مشخص ودر سال ۸۶ کلنگ زنی شد.
بعد از گذشت چند سال از واگذاری این زمین در حالی که فاز یک آن اجرا می شد و پیشرفت خوبی هم داشت،از مساحت زمین آن کاسته شد.«رو ح ا…فریدونی» مسئول نمایندگی فرهنگ وارشاد اسلامی بشرویه با اشاره به قدیمی وفرسوده بودن ساختمان این نمایندگی می گوید:فازاول مجتمع فرهنگی _هنری بشرویه بیش از۶۵درصد پیشرفت فیزیکی دارد و پس از این که مشکلاتی برای واگذاری زمین آن به وجود آمد، بخشی از مساحت زمین واگذار شده در گذشته کم واین امرموجب شد تا در این مجتمع فرهنگی –هنری سالن آمفی تئاتراحداث نشود.
به گزارش خبرنگار ما، دردیگر شهرستان های استان مانند بیرجند،خوسف، زیرکوه و.. هم وضع اجرای پروژه های حوزه فرهنگ وهنر استان به همین گونه است و در سال های گذشته به دلیل کمبود اعتبار از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده اند.
این درحالی است که براساس برنامه زمان بندی انجام شده بایدمجتمع های فرهنگی –هنری ونگارخانه های شهرستان های استان در سال ۹۵تکمیل و تجهیز شوند ولی با تخصیص قطر ه چکانی اعتبار به نظر می رسد که این کار نه تنها در سال آینده بلکه تاسال های دیگر هم اجرایی نمی شود.
تخصیص نیافتن اعتبار
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان این که احداث حدود ۱۳مجتمع فرهنگی –هنری ونگارخانه درشهرستان های استان از سال های قبل شروع شده است،می گوید: احداث خانه فرهنگ بیرجند از سال ۹۰در کنار مجتمع فرهنگی ـ هنری این شهرآغاز شد وبا ۶۳درصد پیشرفت فیزیکی ۹۰۷میلیون تومان اعتبار تملک وملی درآن هزینه شده است وبرای تکمیل به ۸۰۲میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.
به گفته «محبی»، ساخت مجتمع فرهنگی –هنری بیرجند هم ازسال۸۳ شروع وتا سال ۸۷برای آن اعتبار تخصیص یافت وبعدازآن اعتباری برای تکمیل آن اختصاص پیدا نکرده است.برای تکمیل نگارخانه که درواقع فاز (۳)این مجتمع است۴۶۷میلیون تومان اعتبار نیاز است وبا این که مجتمع ۹۱درصد پیشرفت فیزیکی دارداعتباری برای تکمیل آن در نظر گرفته نشده است.
وی سال شروع نگارخانه نهبندان را ۹۱اعلام واعتبار هزینه شده درآن را۲۰۵میلیون تومان واعتبار مورد نیاز را ۱۴۱میلیون تومان می داند تا با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی فعلی درسال ۹۵با تخصیص اعتبارمورد بهره برداری قرار گیرد.
وی می گوید: برای ساخت فاز (۲)مجتمع فرهنگی –هنری سربیشه که ازسال ۹۰شروع شد۶۴۱میلیون تومان هزینه شده وبا ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی برای تکمیل به ۶۳۴میلیون تومان دیگر نیاز دارد.
ساخت مجتمع فرهنگی –هنری سرایان هم با ۴۸درصد پیشرفت ازسال ۸۶شروع شدوعلاوه برهزینه ۷۸۶میلیون تومانی در این زمینه به یک میلیاردو۲۸۸میلیون تومان اعتبار برای برای بهره برداری نیاز است.
به گفته وی احداث سالن آمفی تئاتر خوسف که ازسال ۹۳آغازشد ۴۰درصد پیشرفت دارد و درحالی که برای ساخت آن تاکنون ۲۰۸ میلیون تومان هزینه شده ،با۹۴۲میلیون تومان دیگر تکمیل می شود.همچنین مجتمع فرهنگی –هنری سه قلعه سرایان ازسال ۸۸شروع وبا ۶۶درصدپیشرفت۱۴۷میلیون تومان به آن تخصیص یافته وبا ۲۹۰میلیون تومان اعتبار دیگر ساخته می شود.
وی می افزاید: فاز یک مجتمع فرهنگی –هنری بشرویه نیزبا شروع درسال ۸۸وهزینه ۱۶۸میلیون تومان۶۵درصد پیشرفت داردوبرای ساخت آن ۱۷۰میلیون تومان باید تخصیص یابد.
فاز ۲این مجتمع هم ازسال ۹۲در ۲۰۰مترمربع شروع وبا ۶درصد پیشرفت وهزینه کرد۱۵میلیون تومان به۲۳۱میلیون تومان دیگر نیاز دارد.
ساخت مجتمع فرهنگی –هنری قاین که درسال گذشته آغازشد با ۳۰۰میلیون تومان هزینه کرد وپیشرفت ۱۶درصدی به یک میلیاردو۹۵۰میلیون تومان نیاز دارد.
مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان درزمینه ساخت نگارخانه زیرکوه می گوید:این پروژه با شروع درسال ۹۲وهزینه ۴۵میلیون تومانی ،۳۰درصدپیشرفت داردوبا تخصیص ۵۶۹میلیون تومان تکمیل می شود.
نگارخانه درمیان یکی دیگر ازپروژه های این اداره کل است که درسال۹۳شروع شد و با ۳۰درصد پیشرفت وهزینه ۴۰میلیون تومان دراین نگارخانه به ۴۵۰میلیون اعتبار دیگر برای اتمام نیاز دارد.
در طبس هم برای توسعه فضای فرهنگی –هنری۴۸میلیون تومان هزینه شد وبا تخصیص ۱۹۰میلیون تومان اعتبار در حالی که ۴۰درصد پیشرفت داردباید درسال ۹۵به بهره برداری برسد.
محبی خاطر نشان می کند به جز تالار شهر بیرجند که به عنوان پروژه ملی ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ساخته می شود،مجتمع فرهنگی –هنری فردوس ازسوی اداره راه وشهرسازی احداث وقسمت اداری آن تکمیل ولی سالن آمفی تئاتر مجتمع نواقصی دارد که تحویل آن منوط به رفع نقص است.
برای تکمیل این مجتمع در سال ۹۳موافقت نامه ای منعقد شد و به ۷۵۰میلیون تومان اعتبارنیاز دارد تابا ۹۰درصد پیشرفت فعلی در آینده به بهره برداری برسد.
وی با اعلام وضعیت فعلی اجرای پروژه های عمرانی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان می گوید:به جز سه پروژه مجتمع فرهنگی – هنری سربیشه و قاین و نگارخانه نهبندان که درسال مالی ۹۴اعتبار اتی بیش از ۱۰۰میلیون تومان دارند،اعتبار اختصاص یافته برای اتمام دیگر پروژه ها کمتر از ۵۰میلیون تومان است که با توجه به اعتبار مورد نیاز این رقم بسیار کم است.
خراسان جنوبی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا