سیاسی

انسان تربیت یافته محصول آموزش وپرورش/توسعه از آموزش وپرورش برمی خیزد

به گزارش نسیم قائن ، کهن ترابی فرماندار قاین در مراسم بزرگداشت یکصدمین سال حضور آموزش وپرورش درشهرستان قاین که صبح امروز در سال فرهنگ وارشاد اسلامی قاین برگزار شدضمن یاد وخاطره شهدا وبه خصوص شهدای فرهنگی وشهید مطهری گفت: هرچه ماداریم از این معلمین است وبوسه بردستان معلمینی می زنیم که هرچه کشور ونظام ومردم مادارند ازوجودآنهاست.
وی باتبریک مبعث حضرت رسول(ص) گفت: پیامبر اعظم معلم بزرگ تاریخ اسلام بودند.
فرماندار قاین بیان داشت:توسعه وپیشرفت از آموزش وپرورش برمی خیزد ودرفرایند توسعه شاید یک حلقه نسبتا مفقوده ای که درتاریخ کشور کمترموردتوجه قرارگرفته است آموزش وپرورش است .
وی افزود:درفرایند توسعه اگرنگاهی به کشورهای درحال توسعه بیاندازید مهم ترین مولفه ومهم ترین رکن، آموزش وپرورش ونظام آموزشی آن کشور است درحالی که درکشور ما این امر مهم مغفول مانده است وبه همین جهت ما دچار یک تحول فرهنگی نشده ایم.
فرمانداراظهارداشت:درسند چشم انداز به دنبال این مانده ایم که چرا کشورودردایره کوچکتر چرا شهرستان ما نسبت به بسیاری از شهرستان ها که سابقه آموزش وپرورش آنها خیلی ازما کمتر است پیشرفت نداشته است ودربسیاری از حوزه ها شهر ماعقب مانده است؟
کهن ترابی گفت:همه اعتقاد داریم که توسعه از آموزش وپرورش برمی خیزد وآغازین آن نظام آموزشی کشوراست ودرنهادینه کردن فرهنگ توسعه وپیشرفت باید انسان توسعه گرا یا توسعه محور رابسازیم .
وی محصول آموزش وپرورش رایک انسان تربیت یافته دانست وگفت:انسانی تربیت یافته وقائل به توسعه است که می تواند توسعه یک کشور،یک شهر ویک منطقه را رقم بزند.
فرماندار قاین با بیان اینکه درفکر کردن ما مدیران خیلی مدرن هستیم اما نتوانسته ایم آن را درعمل به درست اجرا کنیم گفت:چون شخصیتی که در نظام آموزشی ماست شخصیتی ضد توسعه محصول وخروجی ماست به همین خاطر درامر سیاسی واجتماعی دچار مشکل می شویم .
وی تصریح کرد؛ عقلانیت ومنطق وخرد اولویت ما درهمه برنامه سازی ها واجرائیات بایدباشدوازاین لحاظ دچار مشکل هستیم چراکه شخصیت ما شخصیت ضد توسعه است.
فرماندار قاین در بخشی از سخنانش اظهارداشت: معتقدم که اگر تمام پول های بلوکه شده ایران درخارج از کشور و تمام ثروت های دنیا به ایران بیاید با این شخصیت ضد توسعه ما بعید است که بتوانیم برمشکلات فائق آییم.
وی گفت:فرهنگ سازی امر مهمی است که نظام آموزشی کشور برعهده دارد وفرهنگ ونهادهای فرهنگ سازی زیرساخت است ودر فرهنگ ها وحتی خرده فرهنگ های محلی نتوانسته ایم نهادینه سازی کنیم.
وی یکی از آفت های مدیریتی را منیت مدیریتی وجزیره ای عمل کردن دانست وافزود:اگراین من به ما تبدیل شود بسیاری از مشکلات ما حل خواهدشد.
فرماندارقاین گفت: همیشه از همه سیاسیون خواهش کرده ام که شهررا آلوده به درگیری های سیاسی وجناحی نکنید وبگذارید شهر ما یک شهر فرهنگی باشد وشهررابایک تحول فرهنگی که چندسالی است شروع شده است وسیر فرهنگی وپیشرفت فرهنگی خودرا به بهترین نحوانجام انجام میدهد پیش ببریم.
وی درپایان گفت:معلمین وارثین انبیا هستند وبایدآنهارا ارج نهیم ودولت تدبیر وامید هم از سال گذشته علی رغم تمام مشکلات است سعی کرده است پاداش های آنهارا پرداخت کند وزیرساختهایی هم برایشان فراهم کرده است.
کهن ترابی درپایان افزود:سرمایه انسانی رادرشهرستان نتوانسته ایم جذب کنیم وبرخی از آن به فرهنگ شهرستان برمی گردد وامیدواریم همه فرهیختگان وسرمایه های شهرستان نگاه خوبی به شهرستان داشته باشند وبا همدلی وانسجام اجتماعی بتوانیم مشکلات شهررا برطرف کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا