سیاسی

ثبت ۷ زلزله با بزرگای بیش از ۳ در فاریاب/زلزله ۴.۹ ریشتری در راور استان کرمان

به گزارش نسیم قائن ، بر اساس داده‌های ثبت شده در شبکه‌های لرزه‌نگاری وابسته به مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در روز ۲۱ اسفندماه جاری ۷ زلزله مهم در فاریاب استان کرمان به ثبت رسیده است که بزرگترین آنها به بزرگی ۷ ریشتر بوده که در روز ۲۱ اسفندماه به ثبت رسید.
این زلزله‌ها به این شرح بوده است:
ردیف تاریخ زلزله زمان زلزله عرض جغرافیایی طول جغرافیایی بزرگی
۱ ۲۱ اسفند ۱۱:۰۵:۳۳ ۲۸.۱۶۳ ۵۷.۲۵۷ ۴.۸
۲ ۲۱ اسفند ۱۱:۲۳:۱۹ ۲۸.۲۴ ۵۷.۴۷ ۳.۳
۳ ۲۱ اسفند ۱۱:۳۳:۳۹ ۲۸.۱۸۸ ۵۷.۵۰۴ ۳.۳
۴ ۲۱ اسفند ۱۱:۴۰:۱۸ ۲۸.۱۷۳ ۵۷.۵۶۶ ۳.۵
۵ ۲۱اسفند ۱۲:۳۱:۱۵ ۲۸.۲۴۵ ۵۷.۵۵۵ ۳.۳
۶ ۲۱ اسفند ۱۳:۲۱:۲۹ ۲۸.۱۲۶ ۵۷.۴۶ ۳.۳
۷ ۲۱ اسفند ۱۳:۲۷:۲۹ ۲۸.۲۲۷ ۵۷.۴۲۶ ۲.۲
جزئیات زلزله‌های هفته گذشته به این شرح است:
شنبه ۱۹ اسفند
مراوه‌تپه استان گلستان با زلزله ۳.۱ ریشتری لرزید. این زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری و کانون آن در ۱۴ کیلومتری مراوه تپه و ۴۲ کیلومتری گلی داغ استان گلستان و ۵۰ کیلومتری گرماب استان خراسان شمالی بوده است. این منطقه همچنین با زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۱ کیلومتری لرزید.
در کهنوج استان کرمان نیز زلزله ۳.۱ ریشتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه که در عمق ۲۰ کیلومتری زمین بود، در ۱۷ کیلومتری کهنوج، ۳۸ کیلومتری فاریاب و ۳۸ کیلومتری رودبار استان کرمان گزارش شد.
در اهل فارس زلزله ۲.۹، حصارگرمخان استان خراسان شمالی زلزله ۲.۶، علی آباد استان گلستان زلزله ۲.۵ و ملاثانی استان خوزستان زلزله ۲.۸ ریشتری به ثبت رسید.
در سومار استان کرمانشاه زلزله ۳.۳ ریشتری به ثبت رسید. عمق این زلزله در ۱۲ کیلومتری و کانون آن ۲۰ کیلومتری سومار استان کرمانشاه، ۴۶ کیلومتری زرنه استان ایلام و ۴۹ کیلومتری صالح آباد استان ایلام بوده است. در قصر شیرین این استان نیز زلزله ۲.۶ رح داد.
در ورزقان استان آذربایجان شرقی زلزله ۳.۱ ریشتری گزارش شد که عمق آن ۱۱ کیلومتری و کانون آن در ۱۴ کیلومتری ورزقان، ۲۴ کیلومتری اهر و ۳۶ کیلومتری هریس استان آذربایجان شرقی بوده است.
در هجدک استان کرمان زلزله ۳.۶ ریشتری رخ داد. عمق این زلزله در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۳۵ کیلومتری هجدک، ۴۴ کیلومتری چترود و ۴۶ کیلومتری شهداد استان کرمان بوده است.
یکشنبه ۲۰ اسفند
در دیهوک استان خراسان جنوبی زلزله‌های ۲.۸ و ۲.۹ ریشتری رخ داد.
در استان کرمان نیز در هجدک زلزله‌های ۲.۸، ۲.۹ و ۲.۵ و در ازروئیه زلزله ۲.۵ ریشتری گزارش شد.
قصرشیرین استان کرمانشاه با زلزله‌های ۲.۵، ۳.۶ ریشتری در عمق ۱۶ کیلومتری، ۳.۲ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری، ۳.۴ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری و جوانرود این استان با زلزله ۳.۲ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.
دوشنبه ۲۱ اسفند
در اسفراین استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸، سرگز استان هرمزگان زلزله ۲.۶ و در گرمه استان خراسان شمالی زلزله ۲.۸ به ثبت رسید.
در گتوند استان خوزستان زلزله ۳ ریشتری در عمق ۲۳ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین لرزه در ۱۴ کیلومتری گتوند، ۱۷ کیلومتری لالی و ۲۲ کیلومتری شوشتر استان خوزستان بوده است.
در فاریاب استان کرمان زلزله ۳.۴ ریشتری رخ داد. عمق این زمین‌لرزه ۱۵ کیلومتری و کانون آن در ۲۷ کیلومتری فاریاب استان کرمان و ۳۳ کیلومتری سرگز و ۴۸ کیلومتری زیارتعلی استان هرمزگان گزارش شد. زلزله‌های ۲.۹ ریشتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای این منطقه بوده است. زلزله ۴.۸ ریشتری فاریاب در عمق ۲۰ کیلومتری، چهار زلزله ۳.۳ ریشتری در اعماق ۸ و ۲۰ و ۱۵ کیلومتری، زلزله ۳.۲ ریشتر در عمق ۲۴ کیلومتری از دیگر رخدادهای لرزه‌ای فاریاب بوده است.
کهنوج استان کرمان با زلزله‌های ۳.۵ ریشتری در عمق ۱۹ کیلومتری، ۳.۳ ریشتری در عمق ۲۴ کیلومتری، ۳.۳ ریشتری در عمق ۲۴ کیلومتری زمین و هجدک این استان نیز با زلزله ۳.۵ ریشتری در عمق ۱۰ کیلومتری لرزید.
در مزایجان استان فارس زلزله ۴.۲ ریشتری در عمق ۲۰ کیلومتری رخ داد که کانون آن در ۳۹ کیلومتری مزایجان، ۴۱ کیلومتری درز و ۴۸ کیلومتری دوبرجی استان فارس بوده است.
در خانه زنیان استان فارس زلزله ۲.۵ نیز به ثبت رسید.
سه‌شنبه ۲۲ اسفند
در آواجیق استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ و پلدشت استان آذربایجان غربی زلزله ۲.۷ ریشتری رخ داد.
در سومار استان کرمانشاه زلزله ۲.۵ و تازه آباد استان کرمانشاه زلزله ۲.۷ ریشتری گزارش شد.
در تخت استان هرمزگان زلزله ۳.۲ ریشتری رخ داد که عمق آن در ۲۸ کیلومتری و کانون آن در ۱۳ کیلومتری تخت، ۲۴ کیلومتری قلعه قاضی و ۴۲ کیلومتری سرگز استان هرمزگان بوده است.
چهارشنبه ۲۳ اسفند
در گرمسار استان سمنان زلزله ۲.۸، میانرود استان خوزستان زلزله ۲.۵، شیراز استان فارس زلزله‌های ۲.۶ و ۲.۵، کازرون استان فارس زلزله ۲.۶ و در نایبند استان خراسان جنوبی زلزله ۳.۷ ریشتری به ثبت رسید. عمق این زمین‌لرزه در ۸ کیلومتری و کانون آن در ۸ کیلومتری نایبند و ۹۹ کیلومتری دیهوک استان خراسان جنوبی و ۱۳۹ کیلومتری راور استان کرمان بوده است. در هجدک استان کرمان نیز زلزله ۲.۷ ریشتر و ارزوئیه استان کرمان زلزله ۲.۸ ریشتر گزارش شد.
پنج‌شنبه ۲۴ اسفند
سومار استان کرمانشاه زلزله ۳.۱ ریشتری در عمق ۱۱ کیلومتری را تجربه کرده است. در این منطقه همچنین زلزله ۳.۲ ریشتری در عمق ۱۵ کیلومتری به ثبت رسید.
در مورموری استان ایلام نیز زلزله ۳.۴ ریشتری در عمق ۹ کیلومتری رخ داد. کانون این زمین‌لرزه در ۲۳ کیلومتری مورموری استان ایلام، ۳۱ کیلومتری حسینیه استان خوزستان و ۴۲ کیلومتری سراب باغ استان ایلام گزارش شد.
در دیباج استان سمنان با زلزله ۲.۹ ریشتری، در نظرکهریزی استان آذربایجان شرقی زلزله ۲.۹ و در جیرنده استان گیلان زلزله ۲.۵ ریشتری رخ داده است.
زلزله دهرم استان فارس از رخدادهای مهم روز ۲۴ اسفند ماه بوده که به بزرگی ۳ ریشتر رخ داد. کانون این زمین لرزه که در عمق ۱۵ کیلومتری رخ داد در ۳ کیلومتری دهرم، ۴۲ کیلومترب فراشبند و ۴۷ کیلومتری فیروز آباد استان فارس رخ داده است.
میمند استان فارس نیز با زلزله ۳ ریشتری لرزید. عمق این زلزله در ۵ کیلومتری و کانون آن در ۶ کیلومتری میمند، ۱۷ کیلومتری فیروز آباد و ۳۲ کیلومتری کوار استان فارس بوده است.
در سرپل ذهاب استان کرمانشاه زلزله ۲.۸ رخ داد.
در راور استان کرمان نیز زلزله ۲.۶ ریشتر به ثبت رسید.
جمعه ۲۵ اسفند
در سفید سنگ استان خراسان رضوی زلزله ۲.۵، بجنورد استان خراسان شمالی زلزله ۲.۹، بهاباد استان یزد زلزله ۲.۹ ریشتر رخ داد.
در ساوه استان مرکزی زلزله ۳.۳ ریشتری به ثبت رسید. عمق این زمین لرزه ۸ کیلومتر و کانون آن در ۲۵ کیلومتری ساوه، ۲۸ کیلومتری تفرش و ۳۱ کیلومتری غرق آباد استان مرکزی بوده است.
راور استان کرمان نیز با زلزله ۴.۹ ریشتری لرزید که عمق آن در ۲۲ کیلومتری زمین و کانون آن در ۶۴ کیلومتری راور، ۶۴ کیلومتری کوهبنان استان کرمان و ۶۸ کیلومتری بهاباد استان یزد بوده است. در این منطقه همچنین زلزله ۳.۲ ریشتری رخ داد.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا