جالب این که مسئله ورودی شهر قاین تمامی مسئولان شهرستان اعم از نماینده، فرماندار، شورای شهر، شهرداری، اداره‌ی راه و بسیاری از افراد و ادارات دیگر را در طول این سال‌ها را درگیر خود کرده است و هرکدام از آنان اقداماتی را در این رابطه انجام داده اند.
جمعی از مسئولین شهرستان با حضور درشهر اسفدن ضمن دیداربا خانواده های شهدا از نمایشگاه کوثر ولایت دراین شهر بازدید نمودند.
دکتر میری رئیس دانشگاه بیرجنددرشورای اداری قاین:
نسیم قاین:دانشکده فنی مهندسی شهرستان جزء اولین دانشکده هایی بود که ردیف مستقل بودجه گرفت.
نسیم قاین:نبود مشاوروکارشناس تغذیه وبدنساز مدرک دار درکنارتیم،عدم حمایت کافی ولازم از سوی مسئولین و........ ازجمله دلایل عدم موفقیت تیم هندبال قاین بود.
آیا حمایت از ورزش و ورزشکار واقعا به همین شکل است؟؟؟؟؟ و این سئوالی است که در ذهن ورزشکاران باقی خواهد ماند: آقای مسئول چـراااا؟؟؟؟؟
خبرخوش نماینده قاین به رئیس پارک رشدوفن آوری استان:
امام جمعه قاین از رئیس پارک فناوری استان خواست توجه بیشتری به شهرستان قاین داشته باشند چراکه نیروهای مستعدی درشهرستان هستند که نیاز به حمایت مسئولین استانی وشهرستانی دارند.
ادای احترام به شهدای انقلاب
گزارش تصویری
نسیم قاین:مسئولین شهرستان قاین پس از دیدار باامام جمعه محترم شهرستان در محل چهارراه شهدای انقلاب شهرستان حضور یافتند وبه مقام شامخ شهداء انقلاب ادای احترام نمودند.
از برگزار کنندگان بزرگداشت  شهید احمد زارعی تقاضا داریم درهویت سجلّی شهدا صیانت را حفظ نمایند وبزرگداشت شهیدرا درزادگاهش برگزارنمایند نه درمرکزاستان.
نسیم قاین:مجوز داریم واداره کل میراث فرهنگی هم این مجوز را به ماداده اند هرچند مجوز را هم به ما نشان دادند اما چندان روشن نبود وقید شده بود با رعایت ضوابط اما از ضوابط چیزی بیان نکردند
کتابخانه سیار با همکاری شهرداری وشورای شهر وآموزش وپرورش شهرستان درقاین وروستاها راه اندازی می شود

صفحه‌ها

اشتراک در مسئولین