سرپرست مرکز فوریت‌های پزشکی خراسان جنوبی خبر داد
شش نفر از اهالی روستای گرماب قاین دچار مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شدند
يکي از شهروندان خضري دشت بياض مي گويد: از 10 سال قبل راديولوژي درمانگاه با تجهيزات، امکانات و ساختمان راه اندازي شد و نيرويي هم براي اين پست به کار گرفته شد اما در حال حاضر اين نيرو در قاين مشغول به کار است
محمود احمدی نژاد همزمان با روز طبیعت، با حضور در مرکز اطلاعات و ستاد فرماندهی کل اورژانس و یکی از ایستگاه های آتش نشانی تهران بزرگ، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این مراکز، در جریان روند خدمات ‌رسانی آن ها قرار گرفت.  
مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: از ابتدای طرح امداد نوروزی تاکنون یکهزار و ۱۰۷ ماموریت جاده ای و یکهزار و ۲۴ ماموریت شهری توسط اورژانس انجام شده است.
اشتراک در اورژانس