رييس جمهور با تأکيد بر اينکه مسلمان بايد جهاني انديشيده، عمل کرده و به فکر نجات بشريت باشند، گفت: اگر جهاني نينديشيم ديگراني هستند که جهاني انديشيده و برنامه‌ريزي کرده و آن برنامه را به ما تحميل خواهند کرد
اجلاس علما و بیداری اسلامی دیروز با حضور رهبر معظم انقلاب در تهران برگزار شد. بیانات معظم له در خصوص مسئله سوریه و فلسطین و حتی اهمیتی که بیداری اسلامی برای اروپا و امریکا دارد، باعث نشد که رسانه های غربی واکنش خاصی پیرامون این رویداد سیاسی از خود بروز دهند. این در حالی است که کوچکترین خبر مربوط به نظام اسلامی و انتخابات پیش رو، بیشترین توجه را در رسانه های غربی متوجه خود می نماید. به عنوان نمونه سخنان آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با رژیم غاصب اسرائیل بازتاب گسترده ای در رسانه های بیگانه داشت.  
ولی امر مسلمین جهان فرمودند: بیداری اسلامی پدیده شگرفی است که اگر به اذن‌الله، سالم بماند و ادامه یابد، قادر خواهد بود سر برآوردنِ تمدن ‌اسلامی را در چشم‌‌اندازی نه چندان دوردست، برای امت اسلامی و آنگاه برای جهان بشریت رقم زند.  
معاون ستاد کل نیروهای مسلح گفت: عذرخواهی رژیم صهیونیستی از ترکیه بازی جدید آمریکا، اسرائیل و ترکیه در راستای تاثیر‌گذاری بیشتر بر مقاومت منطقه به ویژه بیداری اسلامی است.  
اشتراک در بیداری اسلامی