معاون استاندار خواستار شد
معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران در استان، گفت: مشکلات سرمایه‌گذاران در استان باید پیگیری شود.
هروی درشورای اداری شهرستان قاین اعلام کرد:
نسیم قاین:بزرگترین باربری شرق کشور با باسرمایه گذاری بخش خصوصی درقاین راه اندازی می شود.
نسیم قاین:نبود مشاوروکارشناس تغذیه وبدنساز مدرک دار درکنارتیم،عدم حمایت کافی ولازم از سوی مسئولین و........ ازجمله دلایل عدم موفقیت تیم هندبال قاین بود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه زمینه رشد و توسعه این استان تنها با اعتبارات دولتی میسر نیست، گفت: رسانه ها و مسئولان در جهت فراهم کردن بستر سرمایه گذاری در استان تلاش کنند.
اشتراک در سرمایه گذاران