بازدید از کودکان بی سرپرست وسالمندان قاین
گزارش تصویری
مسئولین بهزیستی شهرستان قاین با حضور درخانه کودکان بی سرپرست ضیایی،خانه سالمندان ومرکز نشاط شهرستان ضمن تبریک سال نو هدایایی را به افراد حاضر دراین مراکز اهدا نمودند.
تجمع کودکان قاینی درحمایت ازکودکان غزه
گزارش تصویری
جمعی از کودکان قاین در حمایت از کودکان غزه صبح امروز شنبه در پارک باغ ملی تجمع کردند.
مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان قاین:
خانواده هایی که از ماهواره استفاده می کنند حالت اجتماعی بودن خانواده واجتماع محور بودن درخانواده آنها از بین رفته است.
مدیرکمیته امدادقاین خبرداد:
مدير کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان قاين از توزيع 4 هزار و 634 سبد غذايي در بين کودکان زير 6 سال طي سال گذشته خبر داد.
مدیر کمیته امداد قاینات خبر داد
مدیر کمیته امداد قاینات گفت: در سال گذشته 4 هزار و 634سبد غذایی در بین کودکان زیر 6 سال قاینی توزیع شده است.
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
نسیم قاین:آینده سازان قاینی،گزینه های روی میزی که آمریکا از آنها هراس دارد.
اشتراک در کودکان