سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: مهلت اجرای قانون برگزاری آزمون استخدامی مربیان پیش دبستانی تا یک ماه دیگر پایان می‌یابد.
معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: سال تحصیلی جدید دوره پیش دبستانی به دوره ابتدایی اضافه می شود.
سلطانی‌صبور خبر داد:
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس، از حضور نوبخت و فانی در کمیته متبوعش برای تعیین تکلیف مربیان پیش‌ دبستانی خبر داد.
استخدام آموزش وپرورش
وزیر آموزش و پرورش خبر داد:
وزیر آموزش و پرورش از برگزاری آزمون استخدام برای مربیان پیش دبستانی و نیروهای شرکتی تا مهر سال آینده خبر داد.
اشتراک در پیش دبستانی