مدیر کمیته امداد قاینات خبر داد
مدیر کمیته امداد قاینات گفت: در سال گذشته 4 هزار و 634سبد غذایی در بین کودکان زیر 6 سال قاینی توزیع شده است.
در سال جاری صورت گرفت
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه قاینات گفت: در سال جاری 52 موقوفه جدید توسط خیران نیک‌اندیش این شهرستان به ارزش ریالی بیش ‌از 3 میلیارد ریال وقف شده است.
اشتراک در فارس