جشن روز جهانی بهداشت دردبستان فرهنگیان قاین
یک روز شاد وبه یاد ماندنی برای دانش اموزان قاینی
دانش اموزان دبستان فرهنگیان روز جهانی بهداشت را جشن گرفتند.
اشتراک در دبستان فرهنگیان