نسیم قاین:به منظور بررسی مشکلات شهرک های صنعتی شهرستان قاین جلسه ای با حضور مهندس جرجانی مدیر عامل شهرک های صنعتی استان درفرمانداری قاین برگزارشد.
مسئول نمایندگی کتابخانه خضری دشت‌بیاض:
مسئول نمایندگی کتابخانه خضری دشت بیاض با بیان اینکه کتابخانه فعلی جوابگوی متقاضیان نیست گفت: اعتبار ۱۰۰ میلیون تومان برای پروژه کتابخانه جدید خضری دشت بیاض نیاز است.
يکي از شهروندان خضري دشت بياض مي گويد: از 10 سال قبل راديولوژي درمانگاه با تجهيزات، امکانات و ساختمان راه اندازي شد و نيرويي هم براي اين پست به کار گرفته شد اما در حال حاضر اين نيرو در قاين مشغول به کار است
سرپرست اوقاف و امور خیریه خضری از ثبت دو موقوفه جدید همزمان با ایام ا... دهه فجر در این شهر خبر داد .
اشتراک در خضری