دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 8970  |  
تاریخ انتشار : 20 مرد 1393 - 17:51
وبلاگ"دنیای یه دختر دبیرستانی"نوشت:
دُخــتـَــر کــه بـآشـی
خوآستم بنویسم دختر که بآشـی مآدرت هر روز رآ به امیـد بآفتن موهآیت شب میکند خوآستم بنویسم پدرت به امید لبخند هـآی تـو سر کـآر میرود خوآستم بنویسم بـرکتِ خـآنه میشوی

به گزارش نسیم قائن ، ،به نقل از سایت"حرف تو" وبلاگ"دنیای یه دختر دبیرستانی"نوشت:

 

خوآستم بنویسم دختر که بآشـی مآدرت هر روز رآ به امیـد بآفتن موهآیت شب میکند 

 

خوآستم بنویسم پدرت به امید لبخند هـآی تـو سر کـآر میرود 

 

خوآستم بنویسم بـرکتِ خـآنه میشوی

 

خوآستم بنویسم  سر و صـدآیت بهـآنه ی زندگیه پدر بزرگ و مآدربزرگ است 

 

خوآستم بنویسم  ......................... 

 

من خوآستم بنویسم امآ نَــــــــــــشُــــــــــــــــــــــد !!! 

 

من خوآستم بنویسم امآ فآطمـه نگذآشـــت !!!

 

فآطمـه مغلآج را میگویم !!!

 

نمیـشنآسیش ؟؟؟

 

بآشد عیبی نیست !!!

 

حـآلآ بشناس !!!

 

فآطمـه مغلآج همآن دختریست که به جــــــــرم شیعه بودن پدر و مآدرش کشته شد !!!

 

سر بـــریده شد !!!

 

همآن روزهآ که من و تو در خآنه بودیم و او در سوریه ، در مقآبل دآعش !!!

 

حـآلآ صد ها فآطمـه هستند که این روزهآ در عرآق سر بـــریده میـــشوند !!!

 

شیعگی جــرم شده است انگآر !! 

 

راستی گوش کن !!!

 

صدآی گزآرشگر رآ میگویم !!!

 

گُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل !!!

 

 نمیشنوی ؟؟؟

 

صدآی فآطمـه رآ میگویم !!!

 

حق هم دآری !!!

 

گزآشگرمآن صدآی بلـند تــری دآرد !!!

 

گُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل !!!

 

اشکآلی ندارد !!!

 

من و تو گوش هآیمان گرفته ، امآ خدآ صدآی فآطمـه رآ میشنود !!!

 

خـدآیا کُمـــــک !!!

 

و او حتمــاً جوآب فآطمـه رآ میدهد !!!

 

شـــــــــــــــــــــک نکن !!!

 

 

شمآ هآ هم دلآتون لرزید ؟؟ ( * عکس برداشته میشود ) 

 

آ هایم رآ بآ کُلآه میگزآرم ، تآ کُلآه سرِشآن نَرَوَد آخِر روزگآر بِـدی شُده اَست ! 

 

 گآهی اوقآت هر کآری کنی ، هر چقدر هم که مرور کنی ، یآدت میره چی میخوآستی

 

بنویسی حآلآ از اون روزآست !! 

 

بعضی حرفآ رو نمیشه به همه گفت ! رفیقآمین ، شک ندآرم ، امآ معذورم ! اونآیی

 

که میدونن محرم  اسرآرِ منن ، اگر بدتون نمیآد درد و دلآم رو ، خاطرآتم رو بخونید ،

 

بسم الله !! میدونم که خودتون میدونید وآسم عزیزید ، ولی خودتون بآید بفهمید که

 

عزیزمید یآ نه ، من خودم تو دلم اسم همتون هس ، حآلآ  میخوآم ببینم چقد فهمیدید

 

دوستون دآرم !!

 

نظرات تا امشب پاسخ داده میشه ، از اون پست رمز خـــــآص دآرا هم شـآید

 

گذآشته شه ! ( * ادآمه ی همین پست میشه ! )

 

التمآس دعآ !!

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.