دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 6537  |  
تاریخ انتشار : 18 فرو 1393 - 15:55
سال گذشته حدود 10درصد گنجايش 74.713 ميليون متر مکعبي مخازن سدها و حوضچه هاي تغذيه مصنوعي استان آبگيري شده است.

به گزارش نسیم قائن ، خراسان جنوبي 74.713 ميليون متر مکعب گنجايش ذخيره سازي آب دارد که از اين ظرفيت در سال گذشته 8.42ميليون متر مکعب آب گيري شده است.

سرپرست شرکت آب منطقه اي استان،عمده دليل را کمبود نزولات جوي عنوان کرد و اين که در تعطيلات نوروز هم بين يک تا يک ونيم ميليون متر مکعب آب به ذخيره موجود اضافه شده است.

به گفته مهندس «امامي»، در استان 13 سد وجود دارد که 67.443 ميليون متر مکعب ظرفيت آن هاست و سال قبل 6.42 ميليون مترمکعب آب در آن ها جمع آوري شده است؛ البته به اين تاسيسات، 6 حوضچه تغذيه مصنوعي با توان ذخيره سازي 7.27 ميليون مترمکعب اضافه مي شود.براساس آمار او سال قبل فقط 2ميليون مترمکعب آب در حوضچه مصنوعي دهانه رود ذخيره شده و در حوضچه هاي ديگر آبي جمع نشده، در بين سدها هم سد اسديه با 24.16 ميليون مترمکعب ظرفيت بزرگ ترين سازه آبي است هر چند که فقط 5.1 ميليون متر مکعب آب دارد و سال قبل هم 0.13 ميليون متر مکعب آبگيري شده است بعد از آن سد فرخي قاين بيشترين توان ذخيره آب را دارد اما همه آن آبگيري نشده و با ورود 1.43 ميليون متر مکعب آب در سال گذشته، ذخيره آن به 1.73ميليون متر مکعب رسيده است.

 

وي گفت: از نظر ميزان آب هم بعد از سد اسديه (رزه) پشت سدنهرين بيشترين ميزان آب به حجم 3.05 ميليون متر مکعب آب جمع شده است، سد تغذيه اي شوسف هم اگر چه کمترين ميزان ذخيره سازي را به ظرفيت 0.4 ميليون مترمکعب دارد اما با اين وجود سال قبل همه ظرفيت آن از آب پر شد.

 

وي به سدهاي در دست بهره برداري هم اشاره کرد که شامل سدهاي رزه، حاجي آباد، برون، پارسا، فرخي قاين، دره بيد، کريت، نهرين، سدهاي تغذيه اي شوسف، سرند، حصارسنگي و باغ سنگي است.

 

خراسان جنوبی

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.