دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5971  |  
تاریخ انتشار : 22 بهم 1392 - 15:38
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
نسیم قاین:آینده سازان قاینی،گزینه های روی میزی که آمریکا از آنها هراس دارد.

به گزارش نسیم قائن ، 

تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن
تجلی حضورکودکان قاینی درراهپیمایی22بهمن

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.