دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5691  |  
تاریخ انتشار : 29 دى 1392 - 10:42
دعای دختربچه
نسیم قاین:خداوندا!مددفرما تاپیوسته مواظبت ومراقبت از محیط زیست پاک راجزو اصول مسلم زندگی خودبدانیم وهیچ وقت درراه آلوده کردن وتخریب آن گام برنداریم.

 بسم الله الرحمن الرحیم

 

دعای هفته هوای پاک

 

*  امروز که روزی ازهفته هوای پاک است مادانش آموزان درپیشگاه خداوند قادرمتعال عهد می بندیم که قدر نعمت های بی شمار وارزشمند اورا بدانیم وهیچ وقت از شکر نعمت هایش غافل نشویم.(آمین)

 

*  خداوندا!مارایاری بخش تاارزش نعمت های بی بدیل تورا بدانیم وبفهمیم که توهیچ موجودی را درطبیعت ودراین زنجیره پیچیده حیات،بیهوده خلق نکرده ای.(آمین)

 

*  خداوندا!مددفرما تاپیوسته مواظبت ومراقبت از محیط زیست پاک راجزو اصول مسلم زندگی خودبدانیم وهیچ وقت درراه آلوده کردن وتخریب آن گام برنداریم.(آمین)

 

*  خداوندا!هرنفسی که فرومی رود ممدحیات ماست پس مارایاری کن تاطوری زندگی کنیم که لحظه ای هوای پاک را آلوده نسازیم.(آمین)

 

*  پروردگارا!حفاظت از محیط زیست بخصوص حفظ هوای پاک را ازجمله اصلی  ترین دروس زندگی ما قراربده تا همیشه وهرکجا باشیم بدانیم که روح پاک هوای پاک می طلبد.(آمین)
 

 

*  پروردگارا!مددی کن تا این گوهر ارزشمند حیات را،یعنی همان هوای پاک را پاک وبی آلایش برای فرزندان آینده زمین نگه داریم ودر حفظ آن لحظه ای غفلت ننماییم.(آمین)

 

 

بیانیه هفته هوایی پاک
 

 

*  مادانش آموزان از کلیه آحاد مردم ولایتمدار میهن اسلامی می خواهیم که درجهت حفظ محیط زیست بخصوص حفظ هوای پاک همت گماشته واز کنار این مسأله،بی اهمیت نگذرند.

 

 

*   ما از کلیه مسئولین ذیربط می خواهیم نهایت سعی وتلاش خودرا درجهت حفظ هوای پاک بکارگرفته وبا متخلفین امربه طور جد وقانونی برخورد نمایند.

 

 

*  ما دانش آموزان از مسئولین کشور می خواهیم درجهت مدیریت از منابع وثروتهای خدادای این سرزمین طوری عمل کنند که کمترین تخریب متوجه محیط زیست گردد.

 

* ما دانش آموزان از مسئولین کشور می خواهیم رشد وشکوفایی اقتصاد وصنعت ما را درجهتی پیش ببرند که رشد اقتصادی با توسعه پایدار همراه بوده ومنجر به آلوده شدن منابع محیطی این سرزمین از جمله آب،هوا وخاک نگردد.

 

آمین یا رب العالمین
 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.