دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5668  |  
تاریخ انتشار : 26 دى 1392 - 23:29
مدیر کل کانون پرورش فکری استان درگفتگوبا نسیم قاین:
درسال جاری کانون پرورش فکری قاین حتی یک ریال هم دریافت ننموده است
مدیر کل کانون پرورش فکری استان
مسئولین شهر اعم از شهرداری،شورای شهر،فرمانداری وآموزش وپرورش حمایت کنندتا بتوانیم مرکزفرهنگی شماره2را درقاین داشته باشیم

به گزارش نسیم قائن ، صمدی مدیرکل کانون پرورش فکری استان گفت: با توجه به اسنادمهمی که در بحث پرورش انسانها وتربیت کودکان ونوجوانان داریم وبا توجه به دیدگاه هایی که مقام معظم رهبری نسبت به مسائل تربیتی وآموزش وپرورش دارند باید زیرساخت های لازم رابرای تربیت کودکان ونوجوانان فراهم کنیم.افق آینده کشور رادربحث نیروی انسانی درنظر بگیریم وخصوصیات دنیای کودکی کودکان را حتی مد نظر داشته باشیم متاسفانه دراجرای برنامه هایمان دربعضی قسمتهاخیلی تلاش کرده ایم ودربعضی قسمتها کمترتلاش کرده ایم.

 

درسه دهه بعد ازپیروزی انقلاب بیشتر برآموزش تاکید داشته ایم تاپرورش. ساختاراداری وسازمانی بخش پرورش مادرتعلیم وتربیت بعضا بافراز ونشیب هایی همراه بوده است درآموزش وپرورش مدتی  معاونت پرورشی داشتیم ویک مدت هم نبود ومربی پرورشی داشتیم .بحث هایی بود که بایستی جدی تر به آن توجه وپرداخته می شد امروزه دردنیای تعلیم وتربیت باتوجه به رسانه های مختلفی که وجوددارد.رسانه های مجازی،صداوسیماوشبکه های تلویزیونی ،نقش اوقات فراغت درتربیت کودکان ونوجوانان بسیارمهم شده است شکل گیری شخصیت اصلی بچه هادرمحیط مدرسه شاید بخشی ازآن اتفاق می افتدبخش عمده درآن زمان هایی است که تحت عنوان اوقات فراغت با رسانه ها ارتباط برقرار می کنندامروزه کاملا مشهود است که میزان رشد فکری بچه های ما چقدراست ؟میزان اجتماع گرایی کودکان ونوجوانان ما چقدراست؟چه مشکلات رفتاری درنوجوانان ما وجود دارد؟چون اهمیت اوقات فراغت درتربیت انسانها وشخصیت شکل گیری کودکان مهم است .

 

وی گفت:توجه به اوقات فراغت بسیار مهم است حال این توجه به اوقات فراغت درهمه بخش ها باید صورت بگیرد هم درمحیط آموزشی وهم درمحیط پرورشی.بنابراین چون کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان یکی از نهادهایی است که به صورت مستقیم دربحث اوقات فراغت کودکان ونوجوانان نزدیک به 50سال است که دراین زمینه کار می کند آن چیزی که درکانون خیلی اهمیت دارد ودرواقع سند تحول بنیادین آموزش وپرورش هم دراین راستا حرکت می کند استفاده ازغالب های هنری،ادبی وفرهنگی درامرآموزش است یعنی اینکه ما آموزش را به صورت غیرمستقیم وبا ابزارهای ادبی وهنری توام کنیم که تاثیرگذاری وپایداری بیشتری داشته باشد فعالیتهای فرهنگی وهنری موردعلاقه خاص بچه هاست ودراجرای فعالیتهای فرهنگی هنری به نوعی شرایط سخت وجود نداردوبچه دچار ترس نمی شود،دچاراضطراب نمی شود،امنیت خاطر بچه ها فراهم می شود بنابراین یادگیری بالاتر است ،تاثیرگذاری یادگیری بیشتر است .

 

صمدی اظهارداشت:متاسفانه طی سالهای گذشته علی رقم اینکه ما درایجاد مراکز فرهنگی هنری کانون درسطح مطلوبی تقریبا درسطح کشور بوده ایم اما هنوزنتوانسته ایم بین مراکز آموزشی وپرورشی مان تعامل ایجاد کنیم .مااعتقادمان براین است ویک استانداردتقریبا ایرانی وجود دارد که به ازای هر5000نفرباید یک مرکز فرهنگی هنری داشته باشیم .متاسفانه ما نتوانسته ایم این توازن را برقرار کنیم .

 

همان طور که باورداریم دانش آموز ما 6ساعت درروز درمدرسه تحصیل می کندد وبخشی را باید درفضاهای فرهنگی طی کند اگردریک محله ای فضاهای فرهنگی وجود نداشته باشد قطعا اوقات فراغت کودکان ونوجوانان به بطالت گذرانده می شود ما متاسفانه درشهرستان قاین یک مرکز فرهنگی هنری بیشتر نداریم واین جوابگوی نیاز فعلی کودکان ونوجوانان نیست ضمن اینکه محلات جدید شهر هم دربخش هایی شکل گرفته است که ارتباط زیادی با این منطقه ندارد جایی که نسل جوان وبچه ها وجود دارند اما متاسفانه امکانات فرهنگی هنری نداریم.ما چند سال است که بحث پیگیری احداث مرکز شماره 2قاین را به جد پیگیری کرده ایم ومکاتبات متعددی را فرستاده ایم ،با شورای شهر اسبق مکاتبه داشته ایم ،با مجمع خیرین مکاتبه کرده ایم وتقاضا کرده ایم که درواقع به ایجاد مرکز شماره2قاین توجه بیشتری داشته باشند.یک سری موافقتهای اولیه صورت گرفت اما موفق نشده ایم این کاررا انجام دهیم.الان هم با توجه به اینکه احداث مراکزباید ازمنابع استانی تامین شود ودر کمیته های برنامه ریزی شهرستان به تصویب برسد ما هنوز هم مسرّاین هستیم شاید آخرین مکاتبات ما برگرددبه 3یا4ماه پیش که بافرمانداری داشتیم  وهنوز پاسخی دریافت نکرده ایم.

 

متاسفانه امسال هم یک ریال تا این تاریخ برای مراکز فرهنگی قاین نداشته ایم واین طی نامه گلایه آمیز به فرماندار شهرستان ارسال شده است .یک مجموعه فرهنگی که درشهرستان بخشی از اوقات فراغت کودکان ونوجوانان را تامین می کند چرا باید از وجود اعتبار فرهنگی محروم باشد.امیدوارم وانتظارم این است که مسئولین شهر اعم از شهرداری،شورای شهر،فرمانداری وآموزش وپرورش حمایت کنند ودر واقع به عنوان نیازعمومی شهرستان مطرح شود تاهرچه سریعتر بتوانیم مرکزفرهنگی هنری شماره2 قاین راداشته باشیم.درمناطقی از شهرستان که کودکان ونوجوانان زیادی هستند ورشد می کنند باید باورداشته باشیم که دنیای کودکان دوبار برای بچه ها تکرار نمی شود وفقط یکبارتکرار می شود همان طور که برای ما هم یکبار تکرار شد.

 

وقتی رهبری دغدغه عروسک را برای کودکان ونوجوانان دارند چراما دغدغه ایجاد مرکز فرهنگی برای کودکان ونوجوانان رادرشهرستان نداشته باشیم حال این سوالی است که هم ما باید پاسخ دهیم وهم مسئولین به فکر باشند که دراین زمینه کمک کنند.گرایش دادن خیرین به ایجاد فضاهای فرهنگی وهنری از نکاتی است که دوستان ما درآموزش وپرورش ودرفرمانداری می توانند داشته باشند.

 

 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.