دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 5585  |  
تاریخ انتشار : 18 دى 1392 - 10:56
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
نسیم قاین:اولین تابیست ودومین شهردار

 

 

 

 

نام ونام خانوادگی:

            علیرضادرندی

شروع خدمت:

           16/10/92

پایان خدمت:

           ؟؟؟؟؟

ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین
ازاولین شهردارتابیست ودومین شهردارقاین

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.