دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 27881  |  
تاریخ انتشار : 26 خرد 1397 - 17:11
77 درصد مساحت شهرستان قاینات را که حدود 483 هزا رو 313 هکتاراز کل مساحت شهرستان است را اراضی بیابانی تشکیل می دهد.

به گزارش نسیم قائن ، شهرستان قاین با مساحتی بالغ بر756  هزار و 717 هکتار درشمال استان خراسان جنوبی واقع است که به دلیل اقلیم بیابانی حدود 77 درصد وسعت آن  یعنی مساحتی حدود 483 هزا رو 313 هکتاراز آن را اراضی بیابانی تشکیل می دهد.

 

 تخریب سرزمین وازبین رفتن پوشش گیاهی بدلیل قطع بی رویه دختان وبوته ها ،چرای بی رویه دام درمراتع ،برداشت غیر اصولی ازمعادن ،روشهای نادرست کشاورزی ،آبیاری با آبهای شور واستفاده بی رویه از کودها وسموم کشاورزی موجب پیشرفت و زایش مناطق بیابانی شده است.

 

 بیابانزایی بعداز چالش تغییر اقلیم وکمبود آب شیرین بعنوان چالش سوم جامعه جهانی در قرن 21 محسوب می شود.

این موضوع سبب گردیده تا سیاستهایی به منظور مقابله با این پدیده درسطح جامعه جهانی وازجمله کشور ما ایران پی ریزی گرددو  مجموعه فعالیتهای بازدارنده ، اصلاحی و احیایی مبتنی بر اصول پایدار که در چهارچوب طرحهای جامع توسعه در مناطق خشک ونیمه خشک ونیمه مرطوب به اجرا درمی آیند.

دراین راستا خوب است اشارهای به فعالیتهای واحد تثبیت شن ومقابله با بیابانزایی اداره منابع طبیعی وآبخیزداری قاینات داشته باشیم.

 

از سال 1362 تاکنون برنامه ها وپروژه های متعدد درشهرستان به اجراء درآمده که علی رغم خشکسالیهای متمادی از روند بیابانزایی در شهرستان به میزان چشمگیر کاسته است.

انجام عملیات احیایی(کاشت نهال ،مدیریت هرزآبها همراه بابذرکاری و...) در سطحی بیش از 45 هزار هکتار از اراضی بیابانی، خود نمود حجم گسترده فعالیت دراین حوزه است.

 

تنها در سال 1396 سطحی معادل 313 هکتار عملیات نهال کاری همراه با 6 مرحله آبیاری و 327 هکتار مدیریت هرزآب همراه بابذرکاری ونیز تولید 180 هزار اصله نهال گونه های بیابانی درشهرستان صورت گرفته است.

 

بدون شک مدیریت مشارکتی بااستفاده ازتوان همه اقشار جامعه که به نحوی با بهره برداری از طبیعت ومنابع طبیعی سرکار دارند بخصوص NGO   های متخصص در این زمینه و جوامع محلی همراه با برنامه های آموزشی وترویجی همگانی می تواند بهترین راه برای رسیدن به این اهداف باشد.

نکته بارزاینکه قبل ازانقلاب شکوهمند اسلامی ایران در این شهرستان حتی تشکیلاتی با این اهداف و وظایف درشهرستان وجود نداشته و تقریباً تمامی پروژه های اجرایی دراین حوزه بعد از انقلاب اسلامی صورت گرفته است.

انتهای پیام/

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.