دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب: 26013  |  
تاریخ انتشار : 17 دى 1396 - 14:27
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره)قاین گفت: 348 نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان از ابتدای امسال در طرح های آموزشی اشتغال شرکت کردند.

حسین حسینی مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان قاینات در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن گفت: به منظور ارتقای سطح آگاهی و افزایش مهارت های شغلی  وبا قراردادهایی که با آموزشگاههای سطح شهر،مراکز فنی وحرفه ای ،مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ،بسیج سازندگی و پارک علم وفناوری بسته ایم تاکنون 348 نفر از مددجویان کمیته امداد شهرستان قاینات ،آموزش های کوتاه مدت وبلند مدت،آموزش کارآفرینی و آشنایی با مشاغل،آموزش مجریان طرح های اشتغال (پایدار سازی) را فراگرفته اند .

وی گفت: ﻳﻜﻲ از ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻫﺎي ﻛﺎري کمیته امداد امام خمینی(ره) اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

حسینی ادامه داد: اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺸﻮﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد اﻧﮕﻴﺰه در ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪدﺟﻮﻳﺎن ﺑﻴﻜﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ  است  که کمیته امداد در سال اول 100درصد حق بیمه  سهم کارفرما و در سال دوم 50درصد سهم حق بیمه کارفرما را پس از اطمینان از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما  به وی پرداخت می کند.

 

مدیر کمیته امداد قاین از دیگر بسته های تشویقی برای کارفرمایان را پرداخت تسهیلات با کارمزد  4  درصد به ازای هر مددجو به مبلغ 20میلیون تومان  ذکر کرد وگفت: این تسهیلات  با این شرایط که مددجو 5 سال از بیمه تامین اجتماعی استفاده کند به کارفرما داده می شود.

انتهای پیام/

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.