دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب: 24160  |  
تاریخ انتشار : 21 شهر 1396 - 16:18
رئیس شورای شهر قاین گفت: در انتخاب شهردار قاین در وهله اول کار وبرآورده شدن انتظارات شورا ومردم مهم است نه بومی وغیربومی بودن افراد.

محمد رضا قرائی رئیس شورای شهر قاین در گفتگو با خبرنگار نسیم قائن در خصوص انتخاب شهردار اظهارداشت:با توجه به این که برای انتخاب شهردار3ماه مهلت داریم و پس از جلسه تحلیف شوراها در 1شهریورماه محمد نوروزی به عنوان  سرپرست شهردار قاین معرفی شدلذا تاکنون چندین نفر برای گزینه شهرداری قاین معرفی شده ورزومه کاری آنها نیز گرفته شده است وجتی برخی در سطح شهر حضور یافته واز نزدیک با موقعیت شهرآشنا شده اند اما  هنوز گزینه اصلی معرفی نشده است ودر حال تحقیقات  هستیم وهنوز به جمع بندی کلی نرسیده ایم وتلاش ما این است که تا 20روز آینده شهردارقاین نیز معرفی شود.

قرائی درخصوص گزینه ای  از تهران  به عنوان شهردار قاین گفت: این شخص هم همانند چند نفر دیگری است که رزومه کاری شان گرفته شده است وهنوز حضورشان قطعیت ندارد.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار که آیا همچنین افرادی حاضر هستند با حقوق کم در شهرستان کوچکی همچون قاین فعالیت کنند یا برای آنها حقوق بیشتر در نظر گرفته می شود گفت: براساس بخشنامه ای که استاندار به شهرداریها وشورای شهر ابلاغ کرده است  وحقوق شهرداران قانونمند شده است وما تابع دستورات هستیم وحق  پرداخت بیشتر ازاین حقوق های مصوب را نداریم

وی افزود: بعد از مدتی که کارایی شخص در شهر زیاد باشد ومورد تایید مردم نیز باشد ممکن است شورایک پاداشی را به شهرداربدهد اما این که خواسته باشیم حقوق بالایی رابرای شهردار مشخص کنیم چنین حقی را شورا ندارند وفقط براساس قانون ،حقوق شهردار مشخص می شود وقطعا هرگزینه ای برای شهرداری قاین مشخص شود حقوق ومزایا براساس قانون مصوب خواهد بودواگر شورا بخواهد بیشتر از آنچه استانداری مشخص کرده است به افراد پرداخت نماید خلاف قانون است.

رئیس شورای  شهر قاین در خصوص انتخاب شهرداربومی  یاغیربومی گفت:آنچه که برای ما درانتخاب شهردارمهم است دروهله  اول کار و برآورده شدن انتظارات شورا ومردم است  وبرروی گزینه بومی هم تاکید داریم وباتمام احترامی که برای نیروهای بومی قائل هستیم  به دنبال نیروی بومی ای هستیم که با کسی رودربایستی نداشته باشد  وبتواند در موارد حساس برخی موارد را به خوبی جمع کندودر کل برای ما در انتخاب  شهردار برآورده شدن انتظارات شورا ومردم مهم است نه بومی وغیربومی افراد.

انتهای پیام/

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.