دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب: 19319  |  
تاریخ انتشار : 21 دى 1395 - 13:35
در جلسه شورای شهر قاین که با موضوع پنج شنبه بازار برگزارشد تاکید شدکه به هیچ عنوان قصد تعطیلی پنج شنبه بازار را نداشته وبه دنبال ساماندهی آن هستیم.

به گزارش نسیم قائن ، شب گذشته  جلسه شورای شهر قاین با موضوع ساماندهی پنج شنبه بازار قاین برگزار شد.

دراین جلسه اعضای شورای شهر قاین وشرکت کنندگان نظرات وپیشنهادات خودرا در خصوص اوضاع پنج شنبه بازار قاین بیان کردند.

یکی از موضوعات مطرح شده دراین جلسه شایعه تعطیلی پنج شنبه بازار بود که اعضای شورا وشرکت کنندگان دراین جلسه این موضوع را فقط شایعه دانسته واعلام داشتند آنچه مد نظرما بوده است ساماندهی پنج شنبه بازار است نه تعطیلی آن .

حقگو نائب رئیس شورای شهر قاین با بیان این که عرضه وتقاضا در بازار قیمت را تعیین می کند گفت: مردم قیمت اجناس را باتوجه به میزان عرضه وتقاضا تعیین می کنندولذا این بازرسی ها یی که گاها در سطخ بازار صورت می گیردممکن است بازار سیاه درست کندچراکه در بازرسی هااقلام درجه یک مستقیما ارائه نمیشود واجناسی که گاها از لحاظ کیفیت در سطح پایین تر هستند به متقاضیان عرضه می شود وافرادی هم هستند که اجناس با کیفیت را با قیمت بالاتر تهیه می کنند ولذا به جای بازرسی هاوتعیین قیمت ها ،باید براساس عرضه وتقاضاقیمت تعیین شود.

رزمی یکی دیگر از اعضای شورای شهر قاین نیز گفت: شایعاتی در سطح شهر مطرح می شود که پنج شنبه بازار میخواهد تعطیل شود درصورتی که شهرداری وشورای شهر قاین هیچ وقت تعطیلی پنج شنبه بازار را مدنظر نداشته است.

شهرستانی یکی دیگر از اعضای شورای شهر قاین بابیان  اینکه یکی از اقدامات مهم شورای وقت قاین پایه گذاری پنج شنبه بازار بوداظهارداشت: با توجه به تجمیع خرید دریک مکان مردم هم از این موضوع احساس رضایت دارند وشرط این است که نظارت کافی بر فروش محصولات صورت گیرد.

وی بیان داشت: یکی از علل اصلی مراجعه مردم به پنج شنبه بازارعرضه میوه ارزان درپنج شنبه بازاراست واگر انحصار میوه در شهر شکسته شود مردم نیزاز اطراف به پنجشنبه بازار مراجعه نخواهندکرد ومیوه با قیمت مناسب تر در سطح شهر نیز دراختیار مردم قرار خواهد گرفت.

وی گفت: به هرحال ما شاهد هستیم که حتی عده از میوه فروشان سطح شهر میوه موردنیازشان را از این بازار تهیه و با قیمت بالاتری در سطح شهر به فروش می رسانند .

قرائی عضو شورای شهر قاین ورئیس شورای استان نیز با تاکید برساماندهی پنج شنبه بازار گفت:با توجه به این که در پنج شنبه بازار قیمت برخی از اجناس به خصوص میوه مناسب است اکثرمردم در این روز نسبت به تهیه اقلام مورد نظر خود اقدام می کنند ومهم ترین کاروخواسته مردم ساماندهی وفراهم نمودن امکانات درمحل پنج شنبه بازار است.

گلزاری نماینده شبکه بهداشت ودرمان قاین نیز در این جلسه گفت: شبکه بهداشت ودرمان قاین وظیفه نظارت بر وضعیت بهداشتی بازار را برعهده دارد وبا توجه به بازرسی های انجام شده مواردی از جمله مواد غذایی زیرنورمستقیم آفتاب قراردارد ویا اینکه میوه هایی که مورد استفاده مردم است در شرایط نامطلوبی به مردم ارائه می شود ونیاز است که با ایجاد سکوهای مخصوص وتفکیک مواد غذایی از بقیه اقلام در پنج شنبه بازار اقدام گردد.

کاظمی رئیس شورای شهر قاین دراین جلسه در خصوص شایعاتی مبنی بر تعطیلی پنج شنبه بازار گفت:شورای شهر قاین وشهرداری هیچ گاه نظری بر تعطیلی پنج شنبه بازار نداشته است واز ابتدای امر هدف ما ساماندهی پنج شنبه بازار بوده است وآنچه در جلسات متعدد مطرح شده است ارائه یک راهکار مناسب است که بتوانیم ضمن نظارت کافی بر پنج شنبه بازار اقلام ضروری را با قیمت مناسب دراین مکان ارائه دهیم واین نیاز به همکاری همه ارگانهای مربوطه دارد.

نوروزی شهر دارقاین با بیان این که پنج شنبه بازار به پیمانکار واگذار شده است وپیمانکار براساس تعهدات خود طبق قرارداد عمل میکند گفت: با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص حصار کشی وسایر اقدامات مدنظر بایستی با پیمانکار نیز موضوعات مطرح وقطعا برخی از خواسته ها مورد بررسی ودر صورت امکان اجرایی خواهد شد.

تامین نور مناسب در پنج شنبه بازار ،فنس گذاری وحصار کشی،آسفالت محوطه پنج شنبه بازار،تفکیک غرفه ها،ساخت سرویس بهداشتی وآبخوری،ارائه کارت شناسایی ومارت سلامت به فروشندگان و... از جمله مواردی بود که دراین جلسه مطرح شد

امینی معاون عمرانی وبرنامه ریزی فرماندار قاین نیز دراین جلسه با بیان این که باید یک راهکار اساسی برای ساماندهی پنج شنبه بازار ارائه شود گفت: هدف اصلی ما این است که مردم از وجود روزبازارهاسود ببرند ولذا بایستی نظارت بیشتری براقلام موجود در روزبازارها که در شهرستان قاین در روزهای پنج شنبه دایر است داشته باشیم.

صاحبی رئیس اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان قاین نیز دراین جلسه بر همکاری این اداره بر ساماندهی وشناسایی افراد حاضر در پنج شنبه بازار تاکید کرد وگفت: ساماندهی فروشندگان دردستور کار ما قرارداردوهمچنین نظارت بر پنج شنبه بازار با همکاری اتاق اصناف با جدیت بیشتری انجام خواهدشد.

نظرات کاربران

خواهشا روز پنجشنبه را تغییر ندهید یا به جمعه تغییر بدهید چراکه ما کارمندانی که در سایر نقاط شهرستان ساکن هستیم فقط پنج شنبه جمعه میتونیم بیایم خرید کنیم . جمعه حتی بهتره . ممنون .

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.