دفتر مقام معظم رهبری
کد مطلب: 16281  |  
تاریخ انتشار : 24 اسف 1394 - 13:45
درشهرستان قاین وروستاهای اطراف آن درختان سرو وچناری با قدمت هزارتاهزارو500ساله وجود داردکه ضمن دیدن آثارتاریخی شهرستان بازدیداراین درختان باقدمت بالای هزارساله را ازدست ندهید.

به گزارش نسیم قائن ، درشهرستان قاین چندین درخت چنار وسرو 1000تا1500ساله وجود داردکه بیشتراین آثار ثبت آثارملی شده است واگرروزی گذرتان به این شهر تاریخی افتاد دیدن درختان زیباراازدست ندهید.

چنارچشمه اکبری

چنار چشمه اکبری با قدمت حدود 350 تا 400 سال در دامنه کوه و در شیب تند دره ای کم عرض با قله های بر افراشته، درخت چنار کهنسالی با موقعیت مشرف بر مناطق پایین دست مشاهده می شود. در این منطقه محوطه تاریخی چشمه اکبری و تپه ای تاریخی واقع شده است. این چناربه شماره 256 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

 

این درخت برای مردم منطقه خضری- دشت بیاض و دیگر مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است در بسیاری از ایام ویژه، مردم به این دره زیبا آمده از چشمه آب مشهور به چشمه اکبری و نیز سایه سار سرد این درخت بهره می گیرند، گاهی در داخل تنه خالی این درخت فرش و سفره می اندازند و از موقعیت جالب و زیبای آن استفاده می برند. ماندگاری و بقای این درخت نیز در باور و فرهنگ مردم مستند است. بنابراین اقدام جهت ثبت این اثر در فهرست میراث طبیعی ملی می تواند برنامه های مدیریتی و حفاظتی مناسبی را در پی داشته باشد.

 

چنار کهنسال دشت بیاض:

چنار کهنسال دشت بیاض در بخش نیمبلوک شهر خضری دشت بیاض و در فاصله 55 کیلومتری شهرستان قاین قرار دارد قدکت این درخت به 300سال می رسدو به شماره 253 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

مجموعه مسجد، حمام، آب انبار و چنار کهنسال دشت بیاض، مجموعه ای باارزش و تاریخی است که در محوطه ای میان باغات دشت بیاض واقع شده اند.

این درخت برای اهالی خضری دشت بیاض خصوصاً به واسطه همجواری با مسجد روستا از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است. مردم این درخت کهنسال را حافظ و نگهبان روستا می دانند و معتقدند در زلزله سال 47 این درخت روستا را از تخریب کامل حفظ کرده است.

 

چنار کهنسال دشت بیاض از نظر گیاه شناسی در وضعیت مطلوب قرار دارد، این شادابی و سلامتی مدیون کانال انتقال آبی است که در فاصله 5/1 تا 2 متری آن قرار دارد. وجود جوانه های تازه نشان دهنده پویایی رشد در این درخت کهنسال است. از تنه اصلی درخت 6 شاخه فرعی انشعاب یافته اند، انشعابی که تقریباً در امتداد تنه اصلی است از بقیه شاخه ها قطورتر است. وجود رطوبت کافی در اطراف ریشه ها و تهویه خاک اطراف درخت از دلایل مهم شادابی آن به شمار می آید.
چنار کهنسال دشت بیاض در مجاور مسجد قدیمی آن قرار گرفته، نگاه مردم به این درخت کهنسال نگاهی همراه با احترام و تقدس است، به درخت آسیبی وارد نکرده، شاخه های آن را قطع نمی کنند و هرگونه رفتاری که به درخت زیان وارد نماید از دیدگاه این مردم گناه است یکی از دلایل بقا و شادابی این میراث طبیعی در منطقه دشت بیاض همین امر می باشد. مجموعه مسجد قدیمی، درخت کهنسال چنار و آب انبارهای بسیار وسیع و عمیق، همه گویای تاریخی کهن و قابل تعمق منطقه می باشد.

 

چنار کهنسال بادامک:

چنار کهنسال بادامک چنار کهنسال بادامک با قدمت حدود 350 تا 400 سال در مجاورت روستای خالی از سکنه بادامک در شهرستان قاین، بخش نیمبلوک، 9 کیلومتری غرب خضری دشت بیاض و فاصله 1 کیلومتری روستای فیض آباد واقع شده ت و به شماره 257 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.
این چنار کهنسال در حاشیه استخری متعلق به یک چشمه آب شیرین قرار دارد که شاید زندگی آن مدیون همین چشمه باشد.

 


با وجود اینکه این درخت در مجاورت روستای متروکه بادامک قرار دارد اما مردم بسیار به آن اعتقاد دارند و جهت برآورده شدن حاجت به این مکان آمده و به درخت دخیل می بندند و معتقدند این درخت تنها بازمانده از روستای بادامک می باشد و به واسطه این درخت، هنوز روح زندگی در روستا جریان دارد. شاخه های خشکیده دیگر درختان جهت پخت نذری استفاده می شود اما شاخه های خشکیده این درخت به هیچ عنوان بریده و یا سوزانده نمی شود. آنها معتقدند این درخت نگهبان چشمه و روستا و منطقه است.
این درخت کهنسال با وجود وضعیت فیزیکی خود تمام شرایط محیطی و اقلیمی موجود در منطقه را بخوبی تحمل کرده به همین سبب بسیار ارزشمند است، بنابراین اقدام جهت ثبت این اثر در فهرست میراث طبیعی ملی می تواند برنامه های مدیریتی و حفاظتی مناسبی را در پی داشته باشد.

 

درخت چنار روستای زول:

چنار 300 تا350 ساله در14 کیلومتری جنوب غربی قاینات، روستای زول و در فاصله 500 متری جاده دسترسی واقع شده است و در تاریخ 28 آبان ماه 1393 به شماره 212 به ثبت میراث طبیعی رسیده است.

قرارگیری این درخت در محلی با دید مناسب از کنار جاده و سهولت دسترسی (مسیر ویژه اکوتوریسم)، برنامه ریزی مناسب جهت بازدید راحت تر علاقمندان به طبیعت و پیرو آن رشد اقتصادی منطقه، آماده بودن منطقه و درخت از لحاظ زیر ساخت های مناسب گردشگری جهت بازدیدکنندگان، وجود قنات در مجاورت درخت، احداث کمپ گردشگری در این منطقه می تواند حائز اهمیت باشد.
 

درخت سرو روستای زول:

درخت سرو کهنسال زول در تاریخ 29 مرداد ماه 1393 به شماره 198 به ثبت میراث طبیعی رسیده است.

سرو کهنسال با قدمت 700 سال در روستای زول(شهرستان قاین، بخش مرکزی ، 12 کیلومتری جنوب غرب قاین، روستای زول) واقع شده است.

این درخت در 12 کیلومتری جنوب غربی قاینات، روستای زول و در فاصله 500 متری جاده دسترسی واقع شده است.

 

درخت سرو تلخیک روستای زول:

درخت سرو کهنسال تلخیک روستای زول در تاریخ 29 مرداد ماه 1393 به شماره 197در فهرست میراث طبیعی به ثبت رسیده است.

سرو کهنسال با قدمت 800 سال در روستای زول، 3 کیلومتری جاده قاین به سمت روستای زول در دره تلخیک زول واقع شده است.

این درخت در14 کیلومتری جنوب غربی قاینات، روستای زول و در فاصله 500 متری جاده دسترسی واقع شده است.

 

چنار کهنسال روستای مزدآباد:

چنار کهنسال مزدآباد که در بخش نیمبلوک شهرستان قاین، 10 کیلومتری شمال غرب خضری دشت بیاض و در روستای مزدآباد واقع شده است و به شماره 255 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

چنار کهنسال با قدمت250تا300ساله در وسط ده قدیمی، با صلابتی با منظره ای دلپذیر همه رهگذران را به سایه سار خود می خواند، هرچند مردم روستا بیشتر در شهرک جدید زندگی می کنند اما برای تجدید خاطرات قدیمی گاه و بی گاه از این درخت پیر دیدن می کنند.

 


این چنار از جهت شمال به استخر روستا، از سمت جنوب به دیوار باغ، از شرق به روستای قدیمی و از جهت غرب به جاده دسترسی محدود می شود.
چنار و سروهای کهنسال مزدآباد گویای قدمت این منطقه در تاریخ استان خراسان جنوبی است. این درخت در فاصله حدود 2 متری از استخر روستا قرار دارد که این مسئله باعث حفظ رطوبت محیط ریشه می شود و به بقای درخت کمک می کند.

 

سروهای کهنسال روستای مزدآباد:

سروهای  کهنسال مزدآباد که در بخش نیمبلوک شهرستان قاین، 10 کیلومتری شمال غرب خضری دشت بیاض و در روستای مزدآباد واقع شده استو به شماره 252 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

قدمت درخت سرو شماره یک: تقریبا 600 تا 650 سال

قدمت درخت سرو شماره دو: تقریبا 500 تا 550 سال

قدمت درخت سرو شماره سه: تقریبا 500 تا 550 سال

این روستا به دلیل موقعیت استراتیژیکی  و آب و هوایی مناسب و منطقه سرسبز به یک منطقه کردشگری تبدیل شده است . درختان سرو کهنسال بالای 1000 سال نیز بر جذابیت و خود نمایی این روستا افزوده است.

چنار و سروهای کهنسال مزدآباد گویای قدمت این منطقه در تاریخ استان خراسان جنوبی است. این درخت در فاصله حدود 2 متری از استخر روستا قرار دارد که این مسئله باعث حفظ رطوبت محیط ریشه می شود و به بقای درخت کمک می کند.

سروهای کهنسال مزدآباد شامل سه درخت اند که در یک ردیف و سمت غرب مزرعه ای بایر قرار دارند. قبل از خشکسالی های اخیر در این مزرعه گندم کاشت می شده، آبیاری مزرعه رطوبت لازم هر چند اندک را برای بقای درختان تأمین می کرده است و هم اکنون با متروکه شدن این مزرعه آهنگ حفظ بقا در این سه درخت بسیار کند شده که این مسئله باعث خشک شدن شاخه های انتهایی آنها شده است.
 

 در سمت شمال یکی از این درختان، حفره ای سنگی وجود دارد که مردم روستا در آن شمع روشن می کنند و این گویای تقدسی است که برای این درختان در باور آن ها وجود دارد
ملکوتی افزود: وجود اجاق هایی برای پخت غذای نذری در مجاور این درختان خود دلیلی بر این مدعا است، به گفته یکی از پیران و آگاهان منطقه، مردم در روزهای خاص مثل ایام محرم در کنار این درختان مراسم مذهبی برپا کرده و غذای نذری توزیع می کنند. شاخه های این درختان را قطع نمی کنند و لطمه ای به آنها وارد نمی نمایند، این مسئله به باورهای ارزشمند آنها مربوط می شود، هیچ قانون یا اجباری به جز اعتقادات مردم به حفظ و بقای این درختان کمک نکرده است

 

چنارهای کهنسال پیر مردان شاه:

چنارهای کهنسال پیر مردان شاه، با قدمت حدود 300 تا 350 سال در مجاورت قدمگاه پیر مردان شاه در شهرستان قاین، بخش نیمبلوک، 5 کیلومتری شهر خضری دشت بیاض، محور خضری به روستای علی زنگی واقع شده اند  و به شماره 258 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

دره سرسبز پیر مردان شاه از گردشگاه ها و زیارتگاه پیر مردانشاه از اماکن مقدس این منطقه به شمار      می آیند، اهالی محل بر این باورند که حضرت خضر ضمن عبور از این منطقه از این زیارتگاه گذشته اند. این مکان خالی از سکنه است تا قبل از سال 1347 مردمی در این منطقه زندگی می کرده اند که کار اصلی آنها کشاورزی و دامپروزی بوده، بعد از زلزله و تخریب روستا، بازماندگان از زلزله از روستا کوچ کرده و در دیگر مناطق سکنی گزیده اند.

 

در این محل دو درخت چنار کهنسال در راستای شمال – جنوب قرار دارند. در سمت غرب درخت های کهنسال، تراسی وجود دارد که سطح آن سیمان شده و در یک سمت آن در جهت شمال – جنوب نهر آب روستا و در طرف مقابل، درخت های کهنسال قرار دارند. در جهت شرق به دلیل خاک برداری، ریشه های درخت بیرون زدگی داشته و کاملاً قابل مشاهده اند.
این درختان کهنسال بعد از زلزله همچنان پابرجا مانده اند و تمام شرایط محیطی و اقلیمی از جمله سیلابهای موجود در منطقه را بخوبی تحمل کرده اند به همین سبب بسیار ارزشمند بوده و قابل احترام هستند. دخیل های زیادی که بر شاخ و برگ این درختان وجود دارد خود گویای این مسئله است. بنابراین اقدام جهت ثبت این اثر در فهرست میراث طبیعی ملی می تواند برنامه های مدیریتی و حفاظتی مناسبی را در پی داشته باشد.

 

سروهای روستای خونیک گدار:

سروهای روستای خونیک گدار که در بخش مرکزی شهرستان قاین، 18 کیلومتری جنوب غرب قاین و در روستای خونیک گدار واقع شده است و به شماره 254 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

قدمت درخت سرو شماره یک: تقریبا 800 تا 1000 سال

قدمت درخت سرو شماره دو: تقریبا 1000 تا 1100 سال

این روستا به دلیل موقعیت استراتژیکی  و آب و هوایی مناسب و منطقه سرسبز به یک منطقه کردشگری تبدیل شده است . و همچنین دو اثر تاریخی مهم غار لکی اسپور که از غارهای کهن استان و قدمتی چندین هزار ساله دارد و  درختان سرو کهنسال بالای 1000 سال نیز بر جذابیت و خود نمایی این روستا افزوده است.

 

مجموعه بیدهای کهنسال روستای خوگ:

مجموعه بیدهای کهنسال روستای خوگ واقع در دهستان دهشک، بخش نیمبلوک شهرستان قاین، 20 کیلومتری جنوب شهر خضری و در انتهای دره خوگ، قرار دارد و به شماره 251 به تاریخ 19/02/1394 در فهرست میراث طبیعی ملی کشور ثبت گردیده است.

قدمت مجموعه بیدهای خوگ: تقریبا400 تا 450 سال است

سرسبزی و طراوت خیره کننده ی این این درختان از فاصله دور، به چشم می خورد و به لحاظ شکل ظاهری بسیار شاداب و سرسبز دارند.

با توجه به قرارگیری این درختان کهنسال در مجاورت قدمگاه روستا، اهالی این منطقه بسیار به آنها اعتقاد دارند. وجود تعداد بی شماری تسبیح رنگارنگ بر شاخه های آن، تعداد زیادی پارچه های گره زده به عنوان دخیل، وجود عَلَمی با پارچه های رنگی و نشانی برنجی و وجود صندوقچه ای جهت نگهداری کتب دعا، خود گویای ارزش معنوی این درختان است.

 

در داخل دره خوگ مجموعه درختان درهم تنیده بید به چشم می خورد که بسیار زیبا و چشم نوازند. با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه، وجود درختانی که توانسته اند چند صد سال شداید محیطی را تحمل کرده و خود را با اقلیم حاکم بر منطقه سازگار نمایند، مسئله ای جالب و درخور توجه است. این مجموعه درختان کهنسال برای مردم روستا و دیگر روستاهای مجاور به جهت مجاورت با قدمگاه روستا، بسیار با ارزش است.
در انتهای دره خوگ از فاصله دور، سبزی و طراوت خیره کننده ای به چشم می خورد که مربوط به مجموعه ای از درختان کهنسال بید می باشد. این درختان به لحاظ شکل ظاهری بسیار شاداب و سرسبز هستند.

با توجه به قرارگیری این درختان کهنسال در دره روستا و مجاورت با قدمگاه روستا، اهالی این منطقه و روستاهای اطراف، بسیار به آن اعتقاد دارند. وجود تعداد بی شماری تسبیح رنگارنگ بر شاخه های آن، تعداد زیادی پارچه های گره زده به عنوان دخیل، وجود عَلَمی با پارچه های رنگی و نشانی برنجی از دست و وجود صندوقچه ای جهت نگهداری کتب دعا، خود گویای ارزش معنوی این درختان است.

 

سروهای کهنسال روستای مهمویی

سه سرو کهنسال (با قدمت سرو 1500 سال، سرو 900-700 سال،: 1200-1000 سال) در تاریخ 28 آبان ماه1393 با شماره213 ثبت میراث طبیعی شدند.

داشتن ظاهری شاداب و سبز، سازش پیدا کردن با شرایط محیطی شامل خاک و نوع اقلیم، مقاومت در شرایط مختلف زیستن طی سالهای رشد، قرار گرفتن در نزدیکی جاده دسترسی و قابل مشاهده بودن آن از کنار جاده، وسعت تاج پوشش، پایه سالم و تنومند و اهمیت ویژه ای آن در زمینه ژنتیک، اعتقادات عمیق مردم و سن زیاد آن از دیگر مشخصات این درختان است.

.
علاوه بر مشخصات ویژه و خاص این درختان، قرارگیری آنها در محلی با دید مناسب از کنار جاده و سهولت دسترسی به آنها (مسیر ویژه اکوتوریسم)، برنامه ریزی مناسب جهت بازدید راحت تر علاقمندان به طبیعت و پیرو آن رشد اقتصادی منطقه، آماده بودن منطقه و درختان مورد نظر از لحاظ زیر ساخت های مناسب گردشگری جهت بازدیدکنندگان می تواند در جذب گردشگر حائز اهمیت باشد.
روستای مهمویی 5 کیلومتری  شرق قاین و فاصله 500 متری از جاده قاین واقع شده است.

درخت بنه700ساله ابوذر

در 5 کيلومتري جنوب شرق قاينات بر دامنه کوه ابوذر مقبره اي وجود دارد که مربوط به يکي از عرفاي نامي قرن چهارم و پنجم ه. ق است

در قسمتی از این بنا درخت بنه کهنسالی با 700سال قدمت تاریخی بر سر بقعه سایه افکنده و در پشت بقعه بناها و اتاقهای بسیار جالبی با گنبد سنگی دیده می شود.

این درخت زیبایی خاصی به بقعه بوذجمهرقاینی بخشیده است.

 

 

 

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.