دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 11050  |  
تاریخ انتشار : 3 اسف 1393 - 14:53
امروز در سي و ششمين سالگرد انقلاب و در روز مهندس جا دارد، ضمن يادي از اين شهدا، با آنان تجديد پيمان نماييم، که در ادامه راه سازندگي کشور و ساختن آن بر مبناي الگوي ايراني اسلامي، تلاش خواهيم نمود.

به گزارش نسیم قائن ، پدیده بيبديل انقلاب شکوهمند اسلامي، با پارهکردن زنجيرهاي حکومت استبدادي و نفي وابستگي به انگارههاي شرق و غرب، توسط معمار کبير انقلاب پايهريزي شد و تحولي اساسي در ايران و جهان رقم زد.

فتحالفتوح انقلاب اسلامي، حضرت امام خميني(ره)، تربيت جوانان پرشور و شعور و باايمان بود، که نگاه و رفتارشان عوض شد و از همه تنعمات مادي و حيواني گذشتند و انقلاب را به ثمر رساندند و بعد از انقلاب هشت سال دفاع مقدس را اداره کردند و امروز بر بلنداي عرصههاي علم و فنآوري به اوج رسيدهاند، جواناني که از دورترين روستاهاي اين مرزوبوم با پايينترين سطح سواد گرفته، تا آناني که از مدرسه و دانشگاه در جريان اين انقلاب، از آغاز تاکنون حضور داشتهاند و آناني که در بزرگترين دانشگاههاي نظامي و غيرنظامي دنيا و بهويژه آمريکا تحصيل ميکردند و با پيروي از پيامبران الهي در دامان فرعونيان پرورش يافتند و کاخ ظلم و ستم آنان را فرو ريختند و تحصيل در بهترين رشتههاي دانشگاهي و حضور در بالاترين پستهاي مديريتي مانع حضور آنان در اين مسير نشد.

مهندسين شهيد شهرستان قاين مجموعه و دسته گلي مرکب از همه اين جوانان تحصيل کرده است، مانند: شهيد مهدويالحسيني که درس دانشگاه را رها نمود و دو ماه قبل از انقلاب بهشهادت رسيد، تا شهيد دکتر امينزاده که از آمريکا بازگشت و در بالاترن مسئوليتهاي کشوري به فيض شهادت نايل آمد، تا شهيد هاشمي که از کلاس درس دانشگاه، به دانشگاه انسانسازي جنگ رفت و خلبان شهيد غفوريفرد و شهيد رامينفر که از آمريکا بازگشتند و جانشان را فداي انقلاب کردند و امروز در سي و ششمين سالگرد انقلاب و در روز مهندس جا دارد، ضمن يادي از اين شهدا، با آنان تجديد پيمان نماييم، که در ادامه راه سازندگي کشور و ساختن آن بر مبناي الگوي ايراني اسلامي، تلاش خواهيم نمود.

 

شهيـد دکتـر مهدي اميـنزاده

 

شهيد دکتر  مهدي امينزاده فرزند محمدعلي در تاريخ 1338/6/14 در شهرستان قاين متولد شد. تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در زادگاهش گذراند و براي ادامه تحصيل راهي آمريکا شد و ضمن تحصيل، فعاليتهاي انقلابي و مذهبي خود را بر عليه رژيم شاه شروع کرد و مبادرت به تأسيس کتابخانه اسلامي نمود. اين شهيد بزرگوار بعد از اخذ مدرک دانشگاهي فوقليسانس در رشته اقتصاد، در رشته دکتراي برنامهريزي اقتصاد در شهر تگزاس آمريکا مشغول به تحصيل شد و در دوران انقلاب زماني که امام در پاريس بودند، به حضور ايشان رسيد و بههمراه امام به ايران بازگشت و بعد از پيروزي انقلاب بهعنوان معاون وزير بازرگاني انتخاب شد و تلاش و کوشش خود در خدمت به انقلاب و اسلام و رفع تنگناهاي اقتصادي را شروع کرد و در تاريخ 7/ 4/ 1360 در انفجار دفتر حزب رياست جمهوري، به همراه 72 نفر از ياران انقلاب، بالاترين مزد تجارت با خداوند را دريافت کردند و پيکر پاکش در حرم مطهر رضوي بهخاک سپرده شد.

 

شهيد سرگرد خلبان غفـار راميـنفر

 

خلبان شهيد، غفار رامين فر فرزند غلامحسين در تاريخ 1323/2/20 در خانوادهاي مذهبي در روستاي پهنايي قاين متولد شد. دوران ابتدايي را در روستاي پهنايي گذراند و براي گذراندن دوره راهنمايي به مدرسه پهلوي شهرستان قاين رفت، با ممتازشدن در 2 سال دبيرستان در شهرستان قاين، به مدرسه ملي تهران جهت ادامه تحصيل رفت و با رتبه شاگرد اولي ديپلم گرفت و در دانشگاه نيروي هوايي در رشته خلباني مشغول به تحصيل شد. او براي گذراندن دوره خلباني اف-14 به آمريکا اعزام شد و بعد با گذراندن موفق اين دوره به کشور بازگشت و در آگاهسازي نيروهاي نظامي و نيرويهوايي از فساد رژيم پهلوي در دوران انقلاب نقش برجستهاي داشت، بهطوري که مدتي توسط مأموران ساواک بازداشت شد، بعد از پيروزي انقلاب و زمينهسازي رژيم بعثي عراق در حمله به ايران در مأموريتهاي محوله در غرب کشور، شرکت فعال داشت و با تعهد و تخصصي که داشت، بهعنوان فرمانده واحد عملکننده نيروي هوايي در غرب کشور مستقر در همدان منصوب شد. با شروع جنگ تحميلي در تاريخ 1359/7/2 در حاليکه دو روز از آغاز جنگ گذشته بود، به همراه 140 فروند جنگنده، همرزمان خود براي در هم کوبيدن تأسيسات نظامي و اقتصادي عراق به پرواز در آمدند و درحال بمباران اين تأسيسات بر فراز شهر بغداد، هواپيمايش مورد اصابت قرار گرفت و از اولين خلباناني بود که در آغاز جنگ تحميلي به شهادت رسيد.

 

خلبان شهيـد مختـار غفـوري

 

خلبان شهيد مختار غفوري فرزند غلامحسين در تاريخ 1333/8/3 در روستاي پهنايي قاين متولد شد. تحصيلات دوران ابتدايي را در اين روستا بهپايان رساند و براي گذراندن دوره راهنمايي عازم قاين شد و دوره راهنمايي را با موفقيت در اين شهرستان گذراند، سپس وارد دبيرستان نيروي هوايي ارتش در تهران شد و در رشته خلباني مشغول تحصيل شد و دوره خلباني را با موفقيت بهپايان رساند و براي ادامه کسب مهارت به آمريکا رفت و جزء 120 خلباني بود که در سال 1358 از آمريکا برگشتند و در پايگاه بوشهر مشغول فعاليت شد. در تاريخ 1364/4/24 براي انجام مأموريت در شب، از پايگاه بوشهر به پرواز درآمد و روح ملکوتياش به آسمانها پر کشيد و ديگر برنگشت.

 

شهيـد سيدحسيـن مهـدويالحسيني

 

شهيد مهدوي الحسيني فرزند سيد علي در تاريخ 1336/5/20 در شهرستان دارالمؤمنين قاين در خانواده آيتا... سيد علي مهدويالحسيني متولد شد. تحصيلات ابتدايي و دبيرستان را در زادگاهش گذراند و سپس در رشته مهندسي ارتباطات دانشگاه تهران پذيرفته شد، در حاليکه در سال سوم دانشگاه درحال تحصيل بود، در سال 57 انقلاب به اوج خود رسيد و دانشگاه تعطيل شد، لذا براي ادامه مبارزات به قاين آمد و در مبارزات مردم شهرستانش شرکت فعال داشت و سرانجام در 1357/9/22 مصادف با 12 محرم، در حمله مأموران رژيم، به تظاهرکنندگان در چهارراه شهداي قاين بههمراه سه نفر ديگر از تظاهرکنندگان به فيض شهادت نايل آمد و به جمع ياران سرور و جد خويش پيوست.

 

شهيد سيـد محمـد هاشمي

 

شهيد سيد محمد هاشمي (ثالثي) فرزند سيد اسماعيل در تاريخ 1335/4/20 در روستاي ورزگ شهرستان قاين متولد شد. وي از هوش و حافظه فوقالعادهاي برخوردار بود و در ايام تحصيل شاگرد ممتاز کلاسش بود. با قبولي در کنکور، وارد دانشگاه فردوسي مشهد شد و همزمان با تحصيل، در فعاليتهاي انقلابي در سال 57 شرکت داشت. در سال 1360 داوطلبانه وارد بسيج شد و به جبهه اعزام شد. در نبرد با دشمن در منطقه مريوان در تاريخ 1360/2/13 به شهادت رسيد.


 

نظرات کاربران

واقعاممنون.
به دورازانصاف است که شهرمان بااینکه زادگاه شمارزیادی ازشهدای انقلاب وجنگ است اما درشهرموزه ای برای شهدا نداریم. بسیاری ازاین شهدا واقعا خاص وبی نظیرهستند واین از کم لطفی مسئولین شهراست که حتی همشهریانشان نمیدانند که این شهید فرزند همین شهراست. بنیاد شهید قاین دراین زمینه بسیار کم لطفی کرده است.
چراتوی شهرمون بنام این شهدا هیچ خیابونی نداریم؟

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.