دفتر مقام معظم رهبری
کانال نسیم قاینات را در تلگرام دنبال کنید
کد مطلب: 10397  |  
تاریخ انتشار : 12 آذر 1393 - 22:10
همرزم شهید کمیلی:در مقطعي به دليل توان بالاي مديريتي و ويژگيهاي شاخص حتي از طرف بسياري از افراد به عنوان گزينه فرمانداري قاينات مطرح شده بود، اما با اين حال در مقابل اصرار دوستان و افراد مختلف در مورد پذيرش اين سمت، ضمن امتناع و استنکاف از پذيرش آن ميگفت: چرا ميخواهيد لباس سپاه را از من بگيريد.

به گزارش نسیم قائن ، « غلام عباس کميلي افين » پانزدهم مهر سال 1334 در روستاي افين قاينات بهدنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي براي ادامه تحصيل به بيرجند رفت و ديپلم خود را از دبيرستان شوکتيه بيرجند گرفت. «کمالي» يکي از دوستانش ميگويد: موقعي که در بيرجند درس ميخواند با تعدادي از بچهها که وضعيت مالي آنان خوب نبود، زندگي ميکرد و با اينکه وضعيت مالي خانوادهاش خوب بود، لباس نو نميپوشيد و وسايل خوبش را به ديگران ميبخشيد.

 

اوقات فراغت به پدرش در کارهاي کشاورزي کمک ميکرد و به مطالعه کتابهاي علمي و پزشکي علاقه خاصي داشت. از جوانان فعال روستا بود، با نوشتن نامه به مسئولان قاينات و بيرجند پيگير رفع مشکلات روستا ميشد. پس از اتمام خدمت سربازي، سال 1356 براي ادامه تحصيل در رشته پزشکي به فيليپين رفت و با اوجگرفتن انقلاب او نيز در کشور فيليپين عضو انجمن اسلامي دانشجويان ايراني شد و مبارزه عليه رژيم شاه را از همانجا شروع کرد و با همکاري جمعي از ايرانيان تظاهراتي برپا کرد، که به تصرف سفارت ايران در فيليپين منجر شد. همين امر موجب شد، تا از سوي مأموران مورد ضرب و جرح قرار گيرد. او پس از مدتي بازداشت و تحمل مشقت و رنج فراوان، اواخر سال 1357 به ايران بازگشت. وي 25 مرداد 1358 به عضويت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بيرجند درآمد و بهعنوان معاون واحد عمليات، مسئول واحد آموزش، سرپرست بسيج سپاه پاسداران بيرجند و عضو شوراي فرماندهي سپاه فعاليت کرد. وي قبل از اعزام بهجبهه نبرد حق عليه باطل، مدتي در افغانستان جنگيد. وي همراه برادران افغاني، مدتها در کوههاي افغانستان زير برف و سرما عليه متجاوزين جنگيده بود و به قول خودش چه شب‌‌هاي سردي که تا صبح در ميان برف و سرما، در ميان کوهها و در زير بوتهها گذرانده و هميشه ميگفت: «نميدانيد نبرد و جنگ با استکبار جهاني چه لذتي دارد» و پس از آن در کردستان با گروهکهاي ضد انقلاب به نبرد پرداخت. غلام عباس کميلي افين 50 روز بعد از ازدواج، داوطلبانه به جبهه اعزام شد و گفت: «در رفتنم برگشتي نيست و اگر برگشتم به هدفم نرسيدهام» او سرانجام 16 آذر سال 1359 در سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمپاره بهشهادت رسيد.

 

قسمتي از وصيتنامه شهيد:

آنکه شهد شهادت مينوشد، از خاک بريده تا به افلاک پيوسته و اين بريدن از خاک از همه تعلقات دنيايي است و کمال جز اين نيست. از امت شهيدپرور تقاضا دارم که راه امام و شهدا را ادامه بدهيد و نگذاريد که استکبار جهاني بين شما تفرقه بيندازد. همگي اتحاد و همبستگي خود را حفظ کنيد، تا ايراني آباد، خودکفا و مستقل داشته باشيم. از کمک به فقرا و مستمندان غافل نشويد، به دنيا و ماديات آن بياعتنا باشيد، هرگاه خواستيد امر به معروف انجام دهيد و ارشاد کنيد، ابتدا از خودتان شروع کنيد. چرا که امر به معروف زماني مفيد واقع خواهد شد که معرفي کننده آن عاري از خطا باشد. در پايان تنها وصيتم اين است که يتيمان را از ياد نبريد.

 

*****

با وجود رشادتها و مقام بالاي اين شهيد والا مقام بايد گفت: آنچنان که بايد و شايد بهمقام اين شهيد والامقام پرداخته نشده است. از اين جهت برآن شديم تا با آقاي آصف رضايي که خود از يادگاران دوران دفاع مقدس و از دوستان نزديک و همرزمان اين شهيد بود، گفتگويي داشته باشيم. تا بلکه بتوان شخصيت اين دلاورمرد خطه قاينات را بهخصوص براي نسل جوان بشناسانيم.

 

آصف رضايي درابتدا در مورد سابقه آشنايي خود با شهيد کميلي ميگويد: از سال 54 در بيرجند با وي آشنا شديم و چون ما اصطلاحاً بچه يک منطقه بوديم کمکم صميميت و رفاقت ما بيشتر شد. البته بايد بگويم، شهيد کميلي خصوصيات اخلاقي خاص و متمايزي داشت که سبب ميشد، انسان به سمت وي جذب شود. در آن سالها من با شهيد کميلي در زمينه توزيع کمکهايي که از جانب وي  جهن توزيع ميان محرومان ارائه ميشد، همکاري ميکردم. البته اوج دوستي و آشنايي ما با يکديگر پس از پيروزي انقلاب و پس از تأسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود که شهيد کميلي از مؤسسان سپاه پاسداران بيرجند و عضو شوراي فرماندهي سپاه بيرجند بود که اين سبب شد، رفاقت ما محکمتر شود. آصف رضايي در مورد خصوصيات اخلاقي شهيد کميلي ميگويد: شهيد کميلي بسيار متواضع، پرکار و کم ادعا بود. کمتر حرف ميزد و بيشتر عمل ميکرد و البته روحيات عرفاني خاصي داشت. وي شبها هميشه قرآن ميخواند و صبح هم زود از خواب برخاسته و بعد نماز، قرآن ميخواند. حقوق خود را بهطور کامل ميان محرومان توزيع ميکرد و حتي سرپرستي دو کودک يتيم را که  بهدلايلي از  نعمت مادر محروم و پدر امکان سرپرستي آنها را نداشت بر عهده گرفته بود و همواره به محرومان جامعه کمک ميکرد و جالب اينکه تمام اين موارد بعد از شهادتش مشخص شد و کسي از اين موارد تا بعد از شهادتش آگاه نبود.

 

آصف رضايي ميگويد: به واقع وي علي وار زندگي ميکرد. رضايي با اشاره به تحصيلات عالي وي در پزشکي و اينکه  وي از بنيانگذاران سپاه بيرجند و از نيروهاي شاخص آن بود و حتي در مقطعي بهدليل توان بالاي مديريتي و ويژگيهاي شاخص حتي از طرف بسياري از افراد بهعنوان گزينه فرمانداري قاينات مطرح شده بود، اما با اينحال در مقابل اصرار دوستان و افراد مختلف در مورد پذيرش اين سمت، ضمن امتناع و استنکاف از پذيرش آن ميگفت: چرا ميخواهيد لباس سپاه را از من بگيريد. اين همرزم شهيد کميلي ميافزايد: بهدليل مشاغل شغلي و جايگاه خاصي که داشت، وي ميتوانست بهجبهه نرود ولي بهرغم همه اينها با اصرار فراوان عازم جبههها شد و قبل از رفتن هم ميگفت:« در رفتنم برگشتي نيست و اگر برگشتم به هدفم نرسيدهام» و ميگفت: آرزو دارم اين سفرم بيبازگشت باشد.رضايي ميگويد: وي روز قبل از رفتن تمام آثار دنيوي مربوط به خود مانند عکس و... را محو کرد و تنها عکسي که اکنون از وي بهيادگار مانده است از لاي قرآن وي پيدا شده است.

 

رضايي در مورد چگونگي معرفي و شناساندن اين شهيد والامقام ميگويد: شهيد کميلي مصداق کامل اين حديث امام علي(ع) است: که اينان در زمين گمنام و در آسمانها معروفند. همچنين مقام معظم رهبري ميفرمايند:« امروز فضيلت زنده نگهداشتن ياد شهدا کمتر از شهادت نيست.» ايشان در سخن ديگري ميفرمايند:« فرهنگ شهادتطلبي و ايثار رمز ماندگاري و شکستناپذيري وارستگان است. امروز حفظ و ترويج اين فرهنگ اقدامي انقلابي و ارزشي جاودانه است.» رضايي افزود: اين شهيدان بهما نيازي ندارند، آنان با خدا معامله کردند و اجرشان با خداست، اما معتقدم جامعه و بهويژه نسل جوان ما امروز به آشنايي با اين اسوههاي ايثار و فداکاري که در عين گمنامي بزرگترين خدمات و فداکاريها را براي اسلام و نظام اسلامي و ميهن انجام دادند، در اين برهه و عصر خاص نياز مبرم دارند و اين وظيفه ماست که بهنحو مناسب اين شهيدان والامقام را بهنسل جوان معرفي کنيم. من در سال 83 از طريق کنگره سرداران شهيد شهرستان قاينات به معرفي اين شهيد والامقام که به حق بايد گفت: سرداري گمنام و دلاوري بينام و نشان است، پرداختم. اميد که توانسته باشم در راه معرفي اين شهيد والامقام قدمي هر چند کوچک بردارم.

 

آصف رضايي( شوش جبهه کارون سال 60)

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                      تنها عکس شهيد غلامعباس کميلي

نظرات کاربران

خیلی ممنون.جالب بود.
شهید غلامعباس کمیلی از نیروهای انقلابی و ولایتمدار بود حتی قبل از انقلاب دوران سربازی ایشان درجه دار بود و بنده و دیگر دوستان بعنوان سرباز در کنار ایشان مشغول خدمت بودیم اخبار روز و پیامهای امام و اوضاع بیرون را به سربازان منتقل و روشنگری می کرد 29

نظر شما

CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.