نمایش 41 - 50 از 52
دربخش طرح سوال از شما پاسخ مسئولین ازما:
پایگاه خبری نسیم قاین در راستای ایفای رسالت ذاتی خود و برقراری پل ارتباطی بین مردم و مسئولین قصد دارد با پرسش های خوانندگان و بینندگان پایگاه، به گفت و گو با مسئولین بنشیند.
تاریخ مطلب: 24/01/1395 - 23:12
بررسی مشکلات کارگران بخش بارگیری کارخانه سیمان قاین
مدیرمنابع انسانی شرکت سیمان قاین گفت:مشکل اصلی برخي از پيمانكاران محترم که منجر به اینگونه مشکلات میگردد این است که متاسفانه برخي و تاكيد ميكنم برخي پيمانكاران محترم آگاه به مسائل قانوني نیستند و اشراف کامل به قانون نیز ندارند.
تاریخ مطلب: 22/01/1395 - 23:07
رئیس اداره ورزش وجوانان قاین:
درحال حاضرپیگیری ایجادمکان ورزشی مناسب دربخش قدیمی شهرهستیم وامیدواریم که درسال های آتی بتوانیم دراین منطقه هم با همکاری مسئولین شهرستان سالن ورزشی راه اندازی کنیم .
تاریخ مطلب: 23/12/1394 - 21:23
دربخش طرح سوال از شما پاسخ مسئولین ازما:
درراستای پاسخگویی به سوالات همشهریان عزیزدر بخش مردم ومسئولین میهمان این ماه نسیم قاین دکترمحسن قطبی رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان قاین خواهدبود.
تاریخ مطلب: 01/11/1394 - 22:47
بخش دوم/پاسخ رئیس میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قاین به سوالات شما
رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری قاین بیان داشت: این اداره به تعهدات خود که فراهم نمودن زیرساختهای زیربنایی در منطقه گردشگری بوذجمهر بوده است عمل نموده وبقیه تعهدات را باید سرمایه گذار انجام دهد.
تاریخ مطلب: 24/10/1394 - 18:36
بخش اول/رئیس اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری قاین:
عباسی با بیان این مطلب که ساخت وسازاطراف مسجد جامع براساس حریم درجه بندی شده خللی بر ثبت جهانی مسجد جامع ندارد گفت:صحن حوزه علمیه قدیمه درجلوی مسجد جامع تا حدودی سیمای این اثرتاریخی را مخدوش کرده است که امیدواریم باهمکاری مسئولین بتوانیم صحن حیاط حوزه رابه صحن ورودی مسجد جامع وصل کنیم.
تاریخ مطلب: 24/10/1394 - 17:54
مسولان پاسخ میدهند:
پایگاه نسیم قاین در راستای اهداف اطلاع رسانی خود و به عنوان مرجعی برای پیگیری مشکلات مردم و جامعه، بخش جدیدی به نام «طرح سوال از شما/پاسخ مسئولین از ما » راه اندازی کرده است.
تاریخ مطلب: 22/09/1394 - 13:05
مدیرآبفای روستایی قاین:
عیدی گفت:فرسودگی شبکه های توزیع وخطوط انتقال وهدررفت آب شرب درشهرستان قاین 42/5درصداست وهرگاه آب شرب به یک دغدغه همگانی تبدیل شودمسئولان موفق خواهندبود.
تاریخ مطلب: 16/09/1394 - 13:54
مسئولان پاسخ میدهند:
پایگاه نسیم قاین در راستای اهداف اطلاع رسانی خود و به عنوان مرجعی برای پیگیری مشکلات مردم و جامعه، بخش جدیدی به نام «طرح سوال از شما/پاسخ مسئولین از ما » راه اندازی کرده است.
تاریخ مطلب: 02/09/1394 - 07:53
بخش دوم/پاسخ شهردار ورئیس شورا به سوالات شما
شهرداری در همکاری با سرمایه گذاران پای کار است وما فرش قرمز را برای سرمایه گذاران پهن می کنیم اما متاسفانه استقبال خوبی نمی شود.
تاریخ مطلب: 28/08/1394 - 10:45

صفحه‌ها