نمایش 81 - 90 از 276
رئیس اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی قاین گفت:علی رغم پیگیری های متعدد ،سهم سیمان مجتمع فرهنگی ورزشی کارگران قاین در پیچ وخم مذاکرات وپیگیری ها گم شده است وبه جزگرد وغبارسیمان چیزی عاید کارگران شهرستان نمیشود.
تاریخ مطلب: 09/08/1395 - 12:57
درحالی که شهرستان قاین با کمبود فضای آموزشی مواجه است ،اما یکی از فضاهای آموزشی شهرستان همچنان در اختیار دانشکده فنی قاین قراردارد واقدامی ازسوی آموزشکده فنی برای تخلیه وتحویل به آموزش وپرورش قاین صورت نگرفته است.
تاریخ مطلب: 04/08/1395 - 15:47
نسیم قاین گزارش می دهد:
همزمانی برداشت محصول و شروع بارندگی های پاییزی، نبود کارگاه های فراوری وسوله های زرشک خشک کنی وقرارداشتن موانع و قوانین سخت در مسیر اخذ تسهیلات این کارگاه ها، دندان دلالان را تیزتر و اجبار کشاورزان را جهت فروش ارزان بیشتر کرده است.
تاریخ مطلب: 02/08/1395 - 21:41
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری قاین گفت: با توجه به تخصیص اعتباربه بخش پژوهش وکاوش میراث فرهنگی شهرستان ،روستای بادامک شهرک هاشمیه امسال مورد پژوهش وکاوش قرار می گیرد.
تاریخ مطلب: 26/07/1395 - 21:44
مدیرمنابع آب قاینات وزیرکوه گفت:برداشت های آب از چاه اضطراری حوادث قاین به جز درد سر هیچ چیزی برای شهرستان نداشته است.
تاریخ مطلب: 26/07/1395 - 12:11
گزارشی از یک دلواپسی والدین
نبود امکانات در مهد کودک های بخش نیمبلوک در حالی است که این مراکز به عنوان مکانی به منظور نگهداری و پرورش کودکان، خدمات خود را برای والدینی که به هر دلیل امکان مراقبت از فرزندان خود را در ساعات اداری ندارند، ارائه می کنند.
تاریخ مطلب: 16/07/1395 - 23:01
درحالی که مردم شهرستان قاین همزمان با سراسر کشور آماده برپایی مراسم محرم حسینی می شوند در آخرین شب از ماه ذی الحجه عده ای به بهانه روز سالمند دراین شهرمراسم جشن وپایکوبی به راه می اندازند.
تاریخ مطلب: 11/07/1395 - 06:09
هیچ کدام از هنرستان های پسرانه کاردانش شهرستان قاین از فضای آموزشی – کارگاهی – خوابگاهی و تجهیزاتی مناسب برخوردار نبوده و در فضاهای بسیار نامناسب – ساختمان های آموزشی ابتدایی و نظری – آموزش های عملی – کارگاهی و مهارت آموزی را دنبال می نمایند
تاریخ مطلب: 05/07/1395 - 07:41
اداره ورزش وجوانان شهرستان قاین از جمله اداراتی است که با مشکلات عدیده ای چه از لحاظ مکان اداری وچه از لحاظ نیرویی درسطح استان برخورداراست واز لحاظ چارت اداری و نیروی انسانی متاسفانه در رده های انتهایی قرار دارد که جای بسی تامل دارد.
تاریخ مطلب: 28/06/1395 - 16:24
روزهای پایانی شهریور با حس و حال تکاپو و آماده شدن برای شروع مدارس گره خورده است و بخشی از این جنب و جوش همواره در این مقطع از سال در بازار قابل مشاهده است.
تاریخ مطلب: 24/06/1395 - 23:19

صفحه‌ها