نمایش 1 - 10 از 283
یادداشت/محمدرضا فرخی
در دو دوره دولت مستقر، طرح ها و پروژه هایی در حوزه های ورزشی، آموزشی، فرهنگی و دانشگاهی برای شهرستان قاین رسانه ای شد که اکنون در هفته دولت نامی از آنها در لیست عملکردی مدیران دیده نمی شود .
تاریخ مطلب: 05/06/1398 - 14:48
یادداشت/
مهم ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی، وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد است. بنابراین، کاهش جمعیت موجب پیری جمعیت است که خود مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
تاریخ مطلب: 14/12/1397 - 23:59
سلمان اسحاقی/ تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی
کسی می‌تواند تحلیل جامعی ارائه کند که در طول عمر پرماجرای انقلاب، پیوسته با آن همراه بوده و اساس نظام فکری‌اش، منطبق بر اساس نظام فکری معمار بزرگ انقلاب باشد.
تاریخ مطلب: 13/11/1397 - 22:22
یادداشت/
مسئولین می توانند به عنوان مدیر نظام اسلامی و بدون اینکه هزینه گزافی بر آنها تحمیل شود به نمازگزاران جمعه خدمات رفاهی – فرهنگی ارائه و به ستاد نماز جمعه در پیشبرد بهتر امور اجتماع بزرگ مردمی شهرستان کمک کنند .
تاریخ مطلب: 30/09/1397 - 09:11
فرزندان قاینات در ادامه راه دانش آموزان و دانشجویان انقلابی سال های 58 و 57 و قهرمانان شهید خود همچون شهید فهمیده، مبارزه با جاسوسی، خیانت، غارت، حضور و دخالت آمریکا در کشور را در 13 آبان 97 سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به اهداف و برنامه های اخیر استکباری مهر ابطال خواهند کوبید .
تاریخ مطلب: 07/08/1397 - 21:17
استمرار خشکسالی و خشک شدن اغلب قنوات کشاورزی قاینات و همچنین افت منابع آب چاه‌های کشاورزی به همراه کاهش کیفیت آب، زعفران قاینات را با تشنگی مواجه کرده است به نحوی که زعفران‌کاران معتقدند زعفران قاینات در آستانه فصل برداشت تشنه یک قطره آب است.
تاریخ مطلب: 05/08/1397 - 08:39
یادداشت/محمد رضا فرخی
افزایش روزافزون کمبود نیروی انسانی و تجهیزاتی در کنار کمبود فضای آموزشی و ساماندهی کلاس های درس مدارس در اتاق ها و اتاقک های اداری و انباری نامناسب، هشدار دیگری بر کم کاری، عقب ماندگی و حرکت نامطمئن آموزش و پرورش شهرستان قاین در انجام وظایف محوله می باشد که.............
تاریخ مطلب: 23/07/1397 - 21:26
کار فرهنگی دلسوزان نظام اسلامی و ارائه آموزش های بصیرتی توسط دستگاه های فرهنگی و آموزشی و اطلاع رسانی مجاهدت های سرداران و سربازان سرافراز وطن در چهار دهه انقلاب اسلامی که ثبات و امنیت مرزها و شهرها و استقلال سیاسی – فرهنگی و قطع وابستگی به قدرت های استکباری، مدیون رشادت ها و ایثارگری های این عزیزان است.
تاریخ مطلب: 16/06/1397 - 00:20
یادداشت/جواد بهرام پور
شیطنت هایی که در مسیر ثبت جهانی برند زعفران قاینات انجام شد و ذکر عناوینی چون زعفران خراسان جنوبی از مصائبی است که بر سر جشنواره زعفران و دستاوردهای آن آمد.
تاریخ مطلب: 29/05/1397 - 22:56
حضور پر تعداد اعضای میهمان در یکی دو ساله اخیر در شورای اداری شهرستان قاینات که عمدتاً افراد مختلفی از وابستگان سیاسی و فعالین ستادهای انتخاباتی را شامل می شود آسیب دیگری است که اعضای رسمی جلسه را به حاشیه رانده و با چالش مواجه می نماید .
تاریخ مطلب: 17/05/1397 - 22:17

صفحه‌ها