نمایش 1 - 10 از 287
یادداشت/محمدرضا فرخی
سفر علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان و مصادره همه وقت مفید سفر به بازدید و توقف در مرکز استان،؛ اختصاص این همه ظرفیت و فرصت به نام استان و به کام مرکز استان!!؟
تاریخ مطلب: 10/10/1398 - 23:29
یادداشت/محمدرضا فرخی
بنظر نمی رسد رقص و موسیقی هر چند سنتی آن گره گشای مطالبات بر زمین مانده شهروندان و حلاّل مشکلات زعفران باشد بلکه هنر باید در خدمت اهداف جشن قرار می گرفت و مسیر رسیدن به مطالبات شهروندان را کوتاه می کرد نه موجب تعارض و فرصت طلبی می شد .
تاریخ مطلب: 20/08/1398 - 14:59
سرگرم کردن انجمن اولیاء و مربیان در مدارس به نسخه هایی سلیقه ای و دستوری که هیچگاه از شور و خرد شورایی برخوردار نبوده است یکی دیگر از مهمترین دلایل توقف قاینات در گام اول پیوند اولیاء و مربیان، و امکان مشارکت اولیاء در اداره امور آموزشی - تربیتی دانش آموزان است و....
تاریخ مطلب: 26/07/1398 - 08:41
یاد داشت/
کلیدی که بایستی بازکننده مسیر تحقق مصوبات سفر استاندار به شهرستان قاین می بود کار قفل نمودن مجدد کارهای بر زمین مانده قاینات را در سر دارد و این حوزه ها بار دیگر کم کاری و تأخیر را تجربه خواهند کرد.
تاریخ مطلب: 31/06/1398 - 22:42
یادداشت/محمدرضا فرخی
در دو دوره دولت مستقر، طرح ها و پروژه هایی در حوزه های ورزشی، آموزشی، فرهنگی و دانشگاهی برای شهرستان قاین رسانه ای شد که اکنون در هفته دولت نامی از آنها در لیست عملکردی مدیران دیده نمی شود .
تاریخ مطلب: 05/06/1398 - 14:48
یادداشت/
مهم ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی، وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد است. بنابراین، کاهش جمعیت موجب پیری جمعیت است که خود مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
تاریخ مطلب: 14/12/1397 - 23:59
سلمان اسحاقی/ تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی
کسی می‌تواند تحلیل جامعی ارائه کند که در طول عمر پرماجرای انقلاب، پیوسته با آن همراه بوده و اساس نظام فکری‌اش، منطبق بر اساس نظام فکری معمار بزرگ انقلاب باشد.
تاریخ مطلب: 13/11/1397 - 22:22
یادداشت/
مسئولین می توانند به عنوان مدیر نظام اسلامی و بدون اینکه هزینه گزافی بر آنها تحمیل شود به نمازگزاران جمعه خدمات رفاهی – فرهنگی ارائه و به ستاد نماز جمعه در پیشبرد بهتر امور اجتماع بزرگ مردمی شهرستان کمک کنند .
تاریخ مطلب: 30/09/1397 - 09:11
فرزندان قاینات در ادامه راه دانش آموزان و دانشجویان انقلابی سال های 58 و 57 و قهرمانان شهید خود همچون شهید فهمیده، مبارزه با جاسوسی، خیانت، غارت، حضور و دخالت آمریکا در کشور را در 13 آبان 97 سرلوحه برنامه های خود قرار داده و به اهداف و برنامه های اخیر استکباری مهر ابطال خواهند کوبید .
تاریخ مطلب: 07/08/1397 - 21:17
استمرار خشکسالی و خشک شدن اغلب قنوات کشاورزی قاینات و همچنین افت منابع آب چاه‌های کشاورزی به همراه کاهش کیفیت آب، زعفران قاینات را با تشنگی مواجه کرده است به نحوی که زعفران‌کاران معتقدند زعفران قاینات در آستانه فصل برداشت تشنه یک قطره آب است.
تاریخ مطلب: 05/08/1397 - 08:39

صفحه‌ها